Himmlerova kucha?ka p?ipomíná tragédie 20. století

Jak souvisí recenze audioknihy se svatomartinským vínem?
audiotekaCZ-copy

Z názvu této knihy by ?lov?k mohl nabýt dojmu, že zde bude hrát hlavní roli jídlo a že na ?adu p?ijde i n?jaký ten recept.

Pravda, hlavní hrdinka je kucha?kou, která bravurn? zvládá provensálskou kuchyni a jejím nejvyhlášen?jším pokrmem jsou lilky zape?ené s parmezánem. Ale to je tak všechno, co se v Himmlerov? kucha?ce o jídle dozvíte.

Pokud ale dáváte p?ednost d?jinám 20. století p?ed va?ením, tak tohle je rozhodn? knížka pro vás.

Hlavní hrdinka Róza totiž v pr?b?hu svých sto p?ti let prožila celé tohle tragické století a m?la tu sm?lu, že se p?ipletla tém?? ke každé velké tragédii, která se tou dobou odehrávala.

Rózina rodina se stala ob?tí genocidy v Arménii; její manžel spole?n? s d?tmi zem?el v n?meckém koncentra?ním tábo?e; další Rózin manžel zem?el v pr?b?hu Kulturní revoluce v ?ín? a aby toho nebylo málo, tak Rózina milenka podlehla rakovin?, která lidi zabíjí, práv? když na obzoru není žádná válka.

Myslím, že Franz-Olivier Giesbert cht?l p?edevším vypráv?t p?íb?h 20. století a poukázat na to, kolik zbyte?né smrti je v n?m obsaženo. Mám lehké podez?ení, že aby se tohle vypráv?ní odlišilo od konkurence (nap?. Stoletý sta?ík, který vylezl z okna a zmizel) a aby p?ilákalo více ?tená??, rozhodl se autor knihu obalit populárním tématem, které vždycky dob?e prodává a tak ud?lal z hlavní hrdinky kucha?ku a tohle sloví?ko vpašoval i do samotného názvu knihy.

Pokud ale tenhle krok m?l ke knize p?itáhnout i ty ?tená?e, které lilky s parmezánem zajímají víc než 20. století, tak rozhodn? nic nenamítám.
Mám totiž pocit, že poslední dobou na minulé století hodn? zapomínáme. Dobrým p?íkladem je myslím v?erejší den. S 11. listopadu máme všichni spojeni svatomartinské víno, které se otevírá v 11 hodin dopoledne. Myslím, že už jsme všichni ale zapomn?li na to, že ve stejný ?as také skon?ila 1. sv?tová válka.

Himmlerova kucha?ka ale rozhodn? není nudným popisem teroru v 20. století. Je to p?edevším p?íb?h ženy, která tímhle stoletím procházela a která v n?m ztrácela své blízké. I p?esto je Róza sebev?domou hrdinkou, která ?as od ?asu vezme spravedlnost do svých rukou. Ráznost Róziny povahy dob?e vystihuje hlas Ta?jány Medvecké, která tuto audioknihu na?etla.

Kouzelné je, že Ta?jána Medvecká vás svým hlasem snadno dokáže p?esv?d?it o tom, že te? posloucháte p?íb?h desetileté hol?i?ky, t?icetileté ženy nebo sto p?tileté dámy, která rekapituluje sv?j život. Hlas ta?jány Medvecké nenápadn? p?echází z jedné roviny do druhé, ?ímž se jí da?í poslucha?e pln? vtáhnout do vypráv?ní.

Takže, než si dneska ve?er rozd?láte svatomartinské víno, rozhodn? se p?ed tím zastavte v Audiotéce pro Himmlerovu kucha?ku, a? se zpomalí to kolektivní zapomínání d?jin.

Franz-Olivier Giesbert. Himmlerova kucha?ka. Radioservis 2015.

Mlo?í hodnocení: 85%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..