Free From Festival 2015

BBC Good Food Festival nebyl jediným food festivalem, který se v Londýn? odehrával v pr?b?hu prodlouženého víkendu na konci srpna. Dalším festivalem, který nás zlákal a p?im?l v Londýn? p?enocovat byl Free From festival.

Jednalo se o malý, pom?rn? nenápadný festival zam??ený na život bez lepku, cukru, mléka, vajec, atd.

Hned první rozdíl ve srovnání s BBC Good Food Festivalem jsme pocítili p?i koupi lístk?. Za vstup na monumentální BBC Good Food Festival se platilo monumentálních 17 liber, zatímco lístek na Free From Festival stál pouhé t?i a p?l libry a pro ty, kte?í s koupí lístk? váhali a cht?li si je koupit t?eba den p?ed festivalem zde byly (našt?stí) ješt? last minute lístky za 5 liber.

Free From Festival

Free From Festival

Asi už je vám jasné, že my jsme byli ti neš?astníci, co si museli za vstup p?iplatit o libru a p?l víc. Naše p?ípadné chmury ale hned p?i vstupu rozehnalo p?ekvapení v podob? tašky plné dobrot (karamelové máslo, paleo ty?inky, ?okoláda, kokosové mlíko).

Je ale dost možné, že za tu vysokou cenu v p?ípad? BBC Good Food Festivalu si ?lov?k nekupoval jenom vstupenku ale také po?así. Zatímco p?edešlý den jsme m?li naprosto ukázkové foodfestivalové po?así, te? nás cestou na Free From Festival smá?el krutý londýnský déš?. P?ipomínám jenom, že bylo pond?lí a byl svátek jménem Summer bank holiday. Myslím, že angli?ané mají dost jinou p?edstavu o lét? než já.

No, ale tak aspo?, že angli?ané mají horký ?aj (Otázka: Co bylo d?ív – britské po?así nebo horký ?aj?)

Bylinkový ?aj

Bylinkový ?aj

Není proto žádným p?ekvapením, že první stánek, u kterého jsme se zastavili byl stánek s bylinkovým ?ajem.

A potom už jsme se pustili do jídla…

Kolá? pln?ný kuskusem

Kolá? pln?ný kuskusem

Vegan Sweet Tooth

Vegan Sweet Tooth

Vym?nit smetanu a vejce v quiche za kuskus, je vážn? zajímavý nápad. Myslím, že takový kolá? moc nepot?ší lidi na bezlepkové diet?, ale bezpochyby ud?lá radost každému veganovi. A já jsem si vždycky tajn? myslela, že co je veganské, to je tak trochu nudné. Naopak, te? m? mrzí, že jsem nem?la v?tší hlad a z peka?ství Vegan Sweet Tooth jsem toho neochutnala víc.

Cachapas

Cachapas

Venezuelská kuchyn?

Venezuelská kuchyn?

Za stejn? originální nápad považuji i tenhle bezlepkový hamburger, který se skládá z venezuelských kuku?i?ných placek cachapas, které jsou samoz?ejm? narozdíl od n?jaké p?edražené housky pro celiaky p?irozen? bez lepku, z trhaného hov?zího masa, ?erných fazolí, avokáda a cibule. Je to, myslím, p?kný d?kaz toho, že inspirace v cizích kuchyních a trocha kreativity dokáží vy?ešit i tak zapeklitý problém, jako je hamburger bez lepku. Až si p?ivezeme z Brna gril a až tady bude jednou taky opravdová grilovací sezóna, tak první z v?cí, kterou vyzkouším, bude ur?it? pokus nacpat mezi tyhle kuku?i?né placky klasický grilovaný hamburger.

Etiopská kuchyn?

Etiopská kuchyn?

Stánek s etiopskou kuchyní

Stánek s etiopskou kuchyní

Bohužel se mn? nepoda?ilo Miloše p?im?t, aby krom? jídla p?inášel taky naprosto vy?erpávající informace o tom, co to jíme a tak vám nedokáži ?íct, co všechno to máme na tomhle talí?i plném etiopských dobrot. Rozpoznali jsme okru, ?o?ku a n?kde tam jsem zahlídla pravd?podobn? i bulgur. Ale z ?eho je t?eba ta pala?inka v?bec netuším. Ale vzhledem k tomu, že byla zvláštn? nakyslá, bych to rozhodn? netipovala na oby?ejnou mouku.

Paradise Unbakery

Paradise Unbakery

Až jednou budu mít svatbu, rozhodn? chci, abych na ní m?la cukroví a dort z Paradise Unbakery. No, ?ekn?te sami, není tohle raw srdí?ko z malin a kokosu rozkošné?

Bohužel mn? zde chybí fotka zmrzliny Sweet Rebelion, protože ve chvíli, kdy jsem se jí ládovala, mn? nep?išlo nic moc zajímavého na oby?ejném papírovém kelímku. A je pravda, že vedle toho vitariánského srdí?ka by vážn? asi vypadala jako ošklivé ká?átko. Rozhodn? tak ale nechutnala, protože byla plná malin a v?bec nebyla sladká. ?eknu vám, to mají malí diabetici dost blbí, když už ani nem?žou chu? na zmrzlinu zamaskovat za nízkou hypoglykémii.

Zato britský celiak m?že mít svoje bezlepkové pivo. Když pominu skute?nost, že v letá?ku psali, že je to klasická belgická plze?, tak to bylo opravdu dobrý pivo. Dokonce ani nesmrd?lo pohankou a rýží, ze které bylo vyrobené.

Bezlepkové pivo

Bezlepkové pivo

Bohužel, víc jídla jsme už do sebe nedokázali dostat, i když bylo tak zdravé. P?ece jenom dva food festivaly za dva dny jsou docela vy?erpávající zábava.

A te? na vás mám zásadní otázku, který z t?ch dvou festival?, o kterých jsem zde psala, vám p?ijde zajímav?jší a lákav?jší – BBC Good Food Festival nebo Free From Festival?

U m? jednozna?n? vede ten druhý.

Zatímco BBC Good Food Festival se honosil obrovskou propagací, zvu?nými jmény šéfkucha??, luxusním prostorem a desítkami stánk?, Free From Festival ješt? týden p?ed konáním nem?l ani vlastní webovky, zú?astn?ní prodejci taky ?asto nem?li sv?j web nebo provozovnu a návšt?vníci se museli tísnit v pom?rn? malé hale, protože kv?li dešti se nedalo vyjít ven.

Tísnící se davy na Free From Festivalu

Tísnící se davy na Free From Festivalu

Jenomže Free From Festival m?l mnohem pest?ejší a origináln?jší nabídku. Tenhle festival m?l všechno to, co mn? chyb?lo na BBC Good Food Festivalu. Tady bylo prost? originální jídlo s nápadem, které m? nenudilo a které p?edevším dokazovalo, že nebýt a nejíst mainstream je zábava.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..