BBC Good Food Festival 2015

Když se mn? ráno nechce vstávat, koukám na web BBCGoodFood.com, co tam p?ibylo za nové recepty. Když jsem tam nedávno objevila upoutávku na BBC Good Food Festival, povzdechla jsem si, jaké by to bylo fajn ho navštívit…

Cooking show

Cooking show


A potom jsem si to uv?domila!

Vždy? já m?žu! Vždy? už nejsem v Brn?, ale jenom kousek od Londýna.

Jó, Londýn… To jsme se zase jednou projevili jako vesni?tí balíci z Fleetu (nebo z Brna)..

Po té, co jsme v ned?li 30. srpna vystoupili na nádraží Waterloo v centru Londýna, rychle jsme totiž zjistili, že když se n?co d?je v Londýn?, ješt? to neznamená, že to bude p?ímo pod Big Benem.

Takovým dobrým p?íkladem je t?eba Hampton Court Palace, kde se konal BBC Good Food Festival. Hampton Court totiž není n?kde v centru jak jsem si od chvíle, co jsem koupila lístky, myslela, ale kdesi na okraji Londýna… Vlastn? spíš blíž Fleetu než nádraží Waterloo.

Hampton Court Palace

Hampton Court Palace

Dobrá, o tom, že jsme si do minulého víkendu neum?li p?edstavit, jak je Londýn obrovský a že jsme kv?li téhle naší nev?domosti zaplatili na jízdném asi tak o dvacet liber víc, už rad?ji mluvit nebudeme, jo.

BBC Good Food Festival

BBC Good Food Festival

Mnohem d?ležit?jší je BBC Good Food Festival a všechno to, co jsme tam sn?dli!

Tenhle festival m?l jedno velké plus… Odehrával se v zámecké zahrad? a tak tam bylo dostatek prostoru pro všechny jedlíky, kte?í se rozhodli dorazit. Nechci v?d?t, jak by celá akce vypadala, kdyby se spustil typický britský déš?. Myslím, že v tu chvíli by mn? piknik na tráv? už tak roztomilý v?bec nep?ipadal.

Zámecká zahrada u Hampton Court Palace

Zámecká zahrada u Hampton Court Palace

Našt?stí nám ale po?así jednou opravdu p?álo a tak jsme mohli v klidu hodovat pod širým nebem.

A ochutnali jsme toho opravdu hodn?…

M? asi nejvíc nadchnul flapjack. V?tšinou jsem slyšela n?co v tom smyslu, že tahle britská sladkost není nic moc dobrého a že je to p?íliš mastné. Je pravda, že já jsem si minulý rok, ob?as koupila ?eskou müsli ty?inku nazývanou flapjack ve Sklizenu a n?jak rychle se mn? p?ejedla. Ovšem flapjack z pravé britské Flapjackery m? nadchnul. Spousta r?zných p?íchutí, tlustá vrstva polevy a p?edevším ten základ z ovesných vlo?ek se mn? snažil namluvit, že tohle je vlastn? docela zdravá sladkost.

Flapjackery

Flapjackery

Sv?j zdravotní p?ínos už ale n?jak nedokázalo obhájit brownie se slaným karamelem a tak se celý stánek rad?ji jmenoval Bed Brownie. Takové brownie, které se ve?ejn? p?izná ke své špatnosti, je mn? vážn? sympatické.

Bed Brownie

Bed Brownie

Miloše zaujal opékající se celý vep?ík…

Opékající se ?u?ík

Opékající se ?u?ík

A mn? se líbil stánek s gazpachem jako zdravým raj?atovým džusem, což je podle m? dost zajímavý trend, který k nám ješt? nestihl dorazit a také stánek s dresingy Charlie and Ivy’s, kde m?li netradi?ní ochucené oleje na chleba nebo salátový dresing s mákem ?i sezamem.

Taky jsme ochutnali wrap s jehn??ím a grilovaným halloumi a zmrzlinu z kokosového oleje a zázvorové víno a koktejly s produkty z palírny Sloe Motion.

I tak ale musím ?íct, že jsem m?la pocit, že n?kdo z organizátor? p?ípravu festivalu trochu odflákl a moc nedbal na to, aby byl sortiment co nejpest?ejší. P?íliš ?asto se opakovali stánky výrobc? dresing? a chutney s tém?? totožnou nabídkou a ze stánk? s kuchy?ským vybavením, na které jsem se obzvláš? t?šila, jsem byla doslova zklamaná, protože se vlastn? st?ídaly jenom d?ev?ná prkýnka s kuchy?skými noži. Nebýt festivalu Free From, o kterém bude ?e? hned v p?íštím ?lánku, už už bych si myslela, že je n?co špatn? se mnou a že už jsem toho v život? sn?dla tolik, že m? už nic nedokáže p?ekvapit.

BBC Good Food Festival m? nadchnul prost?edím, kde se odehrával a tím, jak byl celý prostor zorganizovaný, protože se nikde nikdo nema?kal a nikoho nerušila hudební produkce, kterou byla dokonce i radost poslouchat. Na druhou stranu ale musím ?íct, že za vstupné 17 liber bych o?ekávala trochu víc pestrosti. Rozhodn? se nedá ?íct, že by zde bylo málo prodejc?, ale bylo zde málo prodejc?, kte?í by dokázali nabídnout n?co nového a originálního.

Mlok pije pivo

Mlok pije pivo

A málem bych zapomn?la na p?vabnou momentku…

Po té co jsme na festival útrpn? docestovali a po té, co nás pr?vod?í ve vlaku se?val, že nám hodná paní v pokladn? na nádraží prodala lístek se slevou pro nevidomé, jsme netoužili po n??em jiném než po vychlazeném to?eném pivu. Bohužel, na BBC Good Food festivalu byla spousta stánk? s vínem a ?erstvými ovocnými džusy, dva stánky s koktejly a žádný stánek s to?eným pivem. Protože jsme ale ?eši a na pivo tak máme ?uch, poda?ilo se nám objevit jeden zastr?ený bar, kde prodávali lahvové pivo. A když jsme si potom p?ed koncem festivalu v klidu popíjeli ješt? jedno pivo, abychom nabrali síly na další útrpnou cestu vlakem, p?išel k nám pán s takovým zvláštním žíznivým výrazem a se závistí v hlase se nás ptal, kde prodávají to pivo, co práv? pijeme. Až když ho Miloš navedl správným sm?rem, uv?domili jsme si, že to dost možná byl taky ?ech nechápající, že m?že existovat n?jaký food festival bez piva…

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..