Dva proti ?íši – recenze

Jestli m? nebaví n?jaká literatura, je to ta vále?ná.
audiotekaCZ-copy

Když jsem tak jednou narazila na knížku Mosty do Tel Avivu od Ji?ího Šulce, za?ala jsem jí ?íst jenom proto, že k Tel-Avivu mám dávný citový vztah a taky proto, že m? zajímalo, jak to bylo s t?mi ?eskoslovenskými zbran?mi v Izraeli po 2. sv?tové válce. D?sledkem tohodle mého rozhodnutí bylo, že jsem se následující dva dny nemohla odtrhnout od ?tení…

Když jsem proto v katalogu Audiotéky zahlédla další knížku Ji?ího Šulce s názvem Dva proti ?íši, hned jsem tušila že tohle nebude ten p?íb?h z války, který by m? nudil.

Protože jsem ale o Reinhardovi Heydrichovi a o atentátu na n?j už n?co málo p?e?etla (HHHH – Hitleruv mozek se jmenuje Heydrich, M?j život s Reinhardem) neo?ekávala jsem od p?íb?hu na stejné téma z pera Ji?ího Šulce nic moc p?ekvapujícího a nového.

Jenomže to jsem se docela spletla… Nap?íklad knížka HHHH mn? kv?li svému rozvleklému a neosobnímu stylu vypráv?ní v pam?ti moc neutkv?la. Naopak Ji?í Šulc ten stejný p?íb?h dokázal podat tak, že kdyby tuhle knížku ?etli žáci základní školy místo u?ebnice d?jepisu, m?li by bezpochyby všichni ze zkoušení jedni?ku.

Ji?í Šulc totiž nevypráví historickou událost, ale strhující p?íb?h plný nap?tí a lidských emocí.

Všechny p?ítomné postavy tak nejsou jenom jmény z historie, ale jsou to skute?ní lidé s hluboce rozpracovaným charakterem a uv??itelnými dialogy.

Na téhle audioknize m? ale také hodn? pot?šil p?ednes Ladislava Freje, který celý p?íb?h na?etl.

Ladislav Frej totiž dokázal skv?le vystihnout každý napínavý moment vypráv?ní a vyprav??i jej p?edat tak, jako by byl práv? v míst? d?ní. V?tšina interpret? p?i ?tení audioknih využívá intonace a dává tak vyniknout rozdíl?m mezi jednotlivými postavami. Ladislav Frej se ale ke své ?etb? postavil trochu jinak a místo intonace pracuje p?edevším s rychlostí p?ednesu. Je to hodn? dobré ?ešení vzhledem k tomu, že se jedná o p?íb?h, kde úst?ední roli hraje akce a nap?tí.

Myslím, že jsem zatím v žádné své recenzi žádnou knihu neohodnotila 100%. Vždycky jsem si tohle hodnocení schovávala pro n?co opravdu unikátního, co se hned tak neslyší. A myslím, že audiokniha Dva proti ?íši je p?esn? ta kniha, na kterou ta moje stovka ?ekala. Myslím, že tenhle p?íb?h si 100% zaslouží proto, že Ji?ímu Šulcovi se poda?ilo ud?lat z jinak už docela obehraného p?íb?hu strhující vypráv?ní, které nedokáže nudit ani zarputilého odmíta?e vále?né literatury.

Ji?í Šulc, Dva proti ?íši, OneHOtBook 2014.

Mlo?í hodnocení: 100%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..