Mezi ?ervenou a ?ernou – recenze

Mám ráda ty knížky, které když do?tu, tak je mn? smutno po hlavních hrdinech p?íb?hu.

Takové knížky jsou d?kazem autorova vyprav??ského talentu, díky kterému ?lov?k zapomene na to, že ?te smyšlené vypráv?ní a na místo toho má pocit, že to co ?te se práv? te? odehrává.

P?esn? takové jsou knihy ze série Velké století švédského spisovatele Jana Guillou. Když jsem do?etla Norského dandyho, byla jsem zoufalá, že ješt? nevyšel t?etí díl a když ten te? mám do?tený, hned se koukám na stránky nakladatelství Host, kdy vyjde pokra?ování.

Pravda je ale taková, že Jan Guillou není jenom skv?lý spisovatel, ale také dost záke?ný spisovatel. Ukon?it knížku tak, jak on ukon?il t?etí díl série Mezi ?ervenou a ?ernou je ?istá zlomyslnost v??i ?tená?i.

Ale hezky od za?átku, jinak bych vám mohla omylem vyzradit, jaký že to má kniha konec a to by zase nebylo p?kné ode m?.

Mezi ?ervenou a ?ernou je vypráv?ním odehrávajícím se po 1. sv?tové válce a hned od za?átku knihy se dá tušit, že tahle válka nebude poslední válkou 20. století. V pr?b?hu celé knihy se totiž nad sv?tem stahuje stále temn?jší mrak, který d?sí ?tená?e i hlavní hrdiny.

Je pochopitelné, že vzhledem k této tísnivé atmosfé?e je úst?edním zájmem tém?? všech postav politika, k ?emuž se odkazuje i titul samotné knihy. Tohle je asi moje jediná výtka k celému vypráv?ní.. Na m? té politiky bylo ob?as až moc. Víc m? totiž bavilo ?íst v p?edešlých dílech o život? v rovníkové Africe nebo o sn?hových vánicích v pr?b?hu stavby železnice v Norsku.

Jenomže ono psát knížku o život? v N?mecku ve 30. letech 20. století a nepsat p?itom o politice je dost dob?e nemožné. Autorovi se tuto podstatu celého vypráv?ní a vlastn? i atmosféru celé doby poda?ilo výstižn? vystihnout v názvu knihy. A když o tom te? tak p?emýšlím, Jan Guillou má každý ze svých díl? série Velké století hodn? výstižn? pojmenované.

O to víc m? proto zajímá o ?em bude ?tvrtý díl s názvem Klapky na o?ích.

Ach ouvej, já už chci ?tvrtý díl!!!

Tak tady to vidíte… I když Jan Guillou píše o n??em, co m? zase tak moc nebaví, píše to tak dob?e, že m? svým vypráv?ním dokáže strhnout a já jsem se tak ani na jediné stránce knihy nenudila.

Jan Guillou, Mezi ?ervenou a ?ernou, Host 2015.

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji e-shopu Knihcentrum.cz, kde si t?etí díl ze série Velké století m?žete zakoupit jak v papírové, tak i v elektronické podob?.

Mlo?í hodnocení: 90%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..