Zmizelá

Dva záporní hrdinové, spousta ne?ekaných p?ekvapení a p?edevším výborn? na?tená audio kniha.

audiotekaCZ-copy

Když se vaše ?tená?ské tempo pohybuje n?kde na jedné knize za dva dny, hned tak vás už n?co v literatu?e nep?ekvapí. V?tšinou jste odhalili všechny b?žn? používané triky pr?m?rných autor? a n?kdy se vám dokonce i poda?í slovo od slova p?edvídat, jak bude pokra?ovat rozehraný dialog. Je to prost? jako droga – chcete po?ád víc a víc… Víc a víc p?ekvapení…

Pro všechny knižní závisláky mám ale dobrou zprávu! Kniha Zmizelá od Gillian Flynnové vás dokáže na n?jaký ?as po?ádn? uspokojit. Takovou ?tená?skou extázi jsem totiž už dlouho nezažila.

A nutno dodat, že pokud je vaší úchylkou krom? pot?eby šokujících p?ekvapení také touha po negativních hrdinech, tak v tomhle docela obsáhlém románu se do?káte hned dvou zápor?ák?. No, není to žúžo!?

Mn? se poda?ilo tuhle pozoruhodnou knihu recenzovat pro web Audiotéka.cz (kde si m?žete koupit spoustu zajímavých audio knih) a tak jsem si na ní užívala ne jenom ten šokující d?j, ale taky to, jak je výborn? na?tená.

Na Zmizelé je pozoruhodné to, že se v pr?b?hu knihy st?ídají jak r?zné ?asové linie, tak i dva r?zní vyprav??i. A tohodle bodu krásn? využilo nakladatelství One Hot Book, které se postaralo o audio verzi této knihy. P?íb?h totiž vypráví jak zmizelá Amy, tak i její manžel Nick. Kouzelné je, že Amynino vypráv?ní ?te opravdu žena (Jana Stryková) a Nickovu ?ást má na starosti muž (Jan Zadražil).

Ovšem ješt? kouzeln?jší je, že oba dva interpreti dokáží se svojí rolí krásn? pracovat. Takže, když máte jako ?tená? nenávid?t Nicka, tak ho vážn? nenávidíte a to ne jenom kv?li tomu, co ?íká, ale hlavn? kv?li tomu, jak to ?íká. A když práv? máte obdivovat -Amy, tak ji prost? obdivujete, protože tak veselé d?v?e s takovou energií v hlase p?ece nejde nemít rád. Pravda, v prvních kapitolách knihy, m? Amy lehce vytá?ela svým až vyhroceným nadšením hrani?ícím s uje?eností. Jak ale d?j knihy pokra?uje a život Amy se prom??uje, dojde vám, že i tahle trochu nep?íjemná p?ehrávanost byla žádoucí.

V p?ípad? audio knihy Zmizelá se tak tv?rc?m poda?ilo n?co tém?? výjime?ného. Tuhle knihu jsem si totiž užívala ne jenom kv?li jejímu strhujícímu d?ji, ale p?edevším kv?li jejímu zpracování. Bylo to, jako koukat na film, u kterého je radost sledovat herecké výkony. Není proto divu, že když jsem knihu do?etla (nebo možná spíš doposlechla) nebylo mi ani tak smutno z toho, že skon?il p?íb?h dvou zajímavých postav, ale bylo mi líto, že už neuslyším Janu Strykovou a Jana Zadražila.

Jé, te? si uv?domuji, že jsem se zatím v?bec nezmínila o samotném (tak šokujícím) d?ji knihy. Pravda je ale taková, že toho rad?ji ani moc nepovím, protože to bych vás p?ipravila o všechna ta p?ekvapení, která jsem tady na?ukla a vy byste m? za?ali nenávid?t. Proto  vám jenom prozradím, že ?íst tuhle knížku je jako ?íst špatný návod na manželství. A protože chybama druhých se ?lov?k nejlíp u?í, tak se Zmizelá dá ?íst i jako doporu?ení, co v partnerském vztahu rozhodn? ned?lat a jak to m?že dopadnout, když se t?hle varování nebudete držet. Jenom pozor, Zmizelá je plná lží a podlého jednání. A vzhledem k tomu p?ed chvílí tak vychvalovanému živému p?ednesu obou interpret? se vám m?že stát, že uv??íte tomu, že toho zlého chlapa a záke?nou ženskou máte doma a od toho je jenom kr??ek k tomu, nenávid?t vlastního partnera. Takže, Zmizelá je tak trochu kniha na vlastní nebezpe?í.

Gillian Flynnová, Zmizelá, One Hot Book 2014.

audiotekaCZ-copy

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..