Pád vzh?ru – recenze

Máte rádi pohádkové p?íb?hy? Pokud ano, tak Pád vzh?ruod Garyho van Haase je rozhodn? tou pravou ?etbou pro vás.

Je to takový ten klasický p?íb?h, kdy relativn? hodného ?lov?ka postihne nevysv?tlitelné nešt?stí, on se nevzdá a za to bude odm?n?n bohatstvím, slávou i láskou. A taky je to takový ten klasický p?íb?h, ve kterém se ob?as mihne kouzelný d?de?ek nebo n?jaký magický p?edm?t, který umí pot?šit kladné hrdiny a znep?íjemnit život záporným postavám.

Pád vzh?ru má opravdu všechno, co d?lá pohádku pohádkou.

Že to nebude jen tak oby?ejný p?íb?h z oby?ejného života si ?tená? uv?domí hned v pr?b?hu prvních kapitol, kdy hlavního hrdinu Geralda von Hassela b?hem jednoho rána potká smrt jeho milovaného psa, požár domu, rozchod s p?ítelkyní, vyhazov z práce i opovržení nejlepším kamarádem. A pohádka pokra?uje dál, když Gerald nevysv?tlitelným zp?sobem p?ijde k obrovskému jm?ní a b?hem jednoho dne se ze sv?tem zapomenutého bezdomovce zm?ní ve všemi milovaného milioná?e.

Za roky intenzivní ?etby knih z nejr?zn?jších kout? sv?ta jsem nabyla dojmu, že americká literatura je od té evropské taková jednoduší a p?ímo?a?ejší. Dobro vít?zí nad zlem, zlo je po zásluze potrestáno a hlavn? d?j nenabízí moc otázek k tomu, ptát se, zda se hlavní hrdina zachoval správn? a jestli záporný hrdina byl skute?n? tak záporný. Pád vzh?ru je, myslím, hodn? dobrou ukázkou t?hle rozdíl?.

Já mám osobn? taky ráda dobré konce, ale musí to být tak n?jak zasloužený dobrý konec. Musí to být takový konec, kdy si hrdina své št?stí opravdu vybojoval, musel v boji n?co objetovat a do západu slunce odchází s n?jakou tou morální nejistotou na rtech.

Tohle všechno ale bohužel p?íb?h Geralda von Hassela postrádá. Místo toho nám nabízí vypráv?ní o tom, že když jste na dn?, m?že vám do klína jen tak spadnout št?stí. A tomu se, myslím, v dnešní dob? opravdu t?žko v??í.

Pád vzh?ru je tak bohužel jenom najivní pohádkou, ze které neplyne ani žádné pou?ení, i když práv? za tímhle cílem, myslím, autor celé dílo psal.

Gary van Haas, Pád vzh?ru, Jota 2014.

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji Knihcentru.cz, kde si m?žete knihu koupit v elektronické i papírové verzi.

Mlo?í hodnocení: 50%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..