Není p?ání jako p?ání – recenze

Není p?ání jako p?ání není jenom vtipným románem pro ženy, ale také zamyšlením nad podstatou života a práv? tenhle mix m? nadchnul.
audiotekaCZ-copy

P?edstavte si, že vám n?kdo za pár korun vnutí kyti?ku pro št?stí, o které brzy zjistíte, že vám splní jakékoliv p?ání.

P?esn? tohle se stalo mladé fotografce Heather, které kouzelný v?es splnil vše, co si p?ála. Najednou byl konec p?ecpanému metru, nadbyte?ným kil?m a problém?m s pen?zi. Místo toho se objevil dokonalý muž, dokonalý podnájemník a dokonalá práce. Co víc si p?át.

Až na to, že Heather brzy zjistí, že p?át si n?co nesta?í a taky, že není p?ání jako p?ání.

Tak t?eba p?át si po?ádkumilovného partnera se m?že docela vymstít, protože takový muž si nejd?ív úhledn? sroluje ponožky, než se vrhne na rozvášn?nou ženu. A co teprve takové p?ání získat práci sn?? Ani to se neobejde bez slz…

Nelze se na tomto míst? neubránit srovnání s také nedávno p?e?tenou knihou Pád vzh?ru, o které by se dalo ?íct, že v sob? nese podobné poselství a k jeho vyjád?ení využívá podobných prost?edk?. V obou knihách hlavní hrdina bojuje s otázkou pravé podstaty života a v obou knihách se mihnou kouzelné p?edm?ty. Jenže Není p?ání jako p?ání dokáže ?tená?e mnohem víc zasáhnout, protože hlavní hrdinka p?íb?hu není dokonalá (n?kdy je to dokonce p?kná potvora) a protože cesta k záv?re?nému poznání je mnohem klikat?jší a od ?tená?e vyžaduje v?tší intelektuální vklad než jenom um?t ?íst.

Tuhle knížku ale ned?lá kouzelnou jenom kouzelný v?es a kouzelný p?íb?h ale také to, jak perfektn? byla na?tena do podoby audio knihy. Celou knihou provází here?ka Jana Stryková, o které jsem se tady zmi?ovala už v rámci recenze knihy Zmizelá. Myslím, že mám svého oblíbeného interpreta audio knih.

Jana Stryková totiž knihu ani tak ne?te jako spíš hraje, ?ímž neuv??iteln? oživuje celý d?j. Díky Jan? Strykové se vám chce bre?et, když je Heather zoufalá a když se raduje, máte i vy lepší náladu. Jenom pozor, když se Heather zakucká. Jana Stryková tuhle scénu tak v?rn? zahraje, že se až bojíte, že zbytek knihy bude namluvený jiným interpretem.

V p?ípad? audio knihy Není p?ání jako p?ání m? zaujala i doprovodná hudba. V?tšinou si jí totiž moc nevšímám a v horším p?ípad? mám dokonce pocit, že se k samotnému p?íb?hu ani moc nehodí. Jenomže zde krátké hudební vstupy skv?le pasovaly mezi jednotlivé kapitoly. Hudba totiž p?sobila tak n?jak kouzelnicky a celému p?íb?hu dodávala pohádkový nádech.

Není p?ání jako p?ání je takový ten ženský román, který vás na chvíli p?esv?d?í o tom, že asi nebudete zase tak úpln? šílená, když se stejn? chová i hlavní hrdinka n?jaké knížky. A zárove? je to také p?íb?h, který ?lov?ku p?ipomene to, co už dávno ví, ale p?íliš ?asto na to zapomíná; jako že toho, co máme, si za?neme vážit, až o to p?ijdeme a nebo že život je krásný kv?li své nedokonalosti.

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji obchodu Audiotéka.cz.

Alexandra Potterová, Není p?ání jako p?ání, Kristián 2015.

Mlo?í hodnocení: 95%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..