Pán ohn?

Recenze prvního dílu série ?ínských thriller? od Petra Maye.

Jsou detektivky, kde zlo?in hraje hlavní roli a vše se to?í p?edevším kolem toho, aby se záhada daného p?íb?hu rozluštila. A potom jsou taky detektivky, kde kriminální p?íb?h existuje hlavn? proto, aby byl autorovi kostrou pro vytvo?ení vlastního sv?ta s propracovanými postavami a myšlenkami, které s detektivní zápletkou zase tak moc nesouvisí. Já osobn? dávám p?ednost tomu druhému typu detektivek a práv? proto m? tak baví romány Petra Maye, kde se víc než samotná vražda ?eší životní p?íb?hy jednotlivých aktér?.

Tak tomu bylo jak ve všech knihách trilogie z ostrova Lewis a tak je tomu i v prvním díle ?ínských thriller?.

Hned na za?átek je nutno ?íct, že název samotné knihy je docela zavád?jící, protože v celém p?íb?hu se nevyskytuje nikdo, koho by bylo možné považovat za pána ohn? (to už je zde spíš paní ohn? nebo ohnivá paní).

Mám podez?ení, že jedinou funkcí nep?esného názvu je tak snaha vyvolat ve ?tená?i p?edstavu tajemné ?íny, ve které se celý p?íb?h odehrává.

A to se (minimáln? v mém p?ípad?) docela povedlo.

Jako studená sprcha proto p?sobí hned první stránky knihy, které ?tená?e rychle zbaví p?edem vytvo?eného o?ekávání ohniv? rudých ?ínských drak?, neznámých rituál? a nebezpe?ných mnich?. Místo t?chto stereotyp? totiž  nastupuje popis ?íny, takové jaká opravdu je – ?íny moderní a progresivní.

Dala bych ruku do ohn? za to, že spole?n? s hlavní hrdinkou i spousta ?tená?? za?ne v pr?b?hu ?etby odhazovat jeden p?edsudek o ?ín? za druhým a za?ne si ?íkat, že ta zlá ?ína není možná zase tak zlá.

A p?esn? v tu chvíli, kdy ?etbou uchvácený ?tená? odloží knížku, aby se podíval, kolik asi stojí letenky do Pekingu, se stránky za?nou zapl?ovat udava?i, policejními hlídkami a tušením, že tady je n?co hodn? špatn?.

A p?esn? tahle záke?ná hra s ?tená?em m? na Pánovi ohn? nejvíc bavila.

Mí? už m? bavilo, že mám ob?as pocit, že se auto?i detektivních román? p?edhán?jí v tom, kdo bude nechutn?jší a kdo do svého p?íb?hu vpašuje n?jakou tu morbiditu, se kterou se ?tená? ješt? nesetkal. Detailní popis pitvy spáleného t?la je toho myslím dobrým p?íkladem.

A v?bec, Peter May asi hodn? rád d?sí své ?tená?e. Mn? hned tak n?jaká oho?elá a roz?ezaná mrtvola nedostane a p?ece se autorovi poda?ilo ve mn? vzbudit pocit úzkosti a strachu.

Záv?rem se tak dá snad jenom ?íct: Vyhýbejte se GMO rýži a p?e?t?te si Pána ohn?, a? víte, ?eho se máte bát.

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji  knihkupectví Knihcentrum.cz, kde si knihu Pán ohn? m?žete koupit v papírové i elektronické verzi.

Peter May, Pán ohn?, Brno: Host 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..