Krev na sn?hu

4. ?ervna vychází nový román od Jo Nesba. A protože jsem Mlok netrp?livý, poda?ilo se mi už tento týden získat od nakladatelství Kniha Zlín e-knihu k recenzi.

A když je to e-kniha k recenzi, tak by na ni m?la být i recenze, že jo. Takže tady je recenze na Krev na sn?hu, abyste v?d?li, jestli p?íští ?tvrtek vyrazit do (e-)knihkupectví pro nového Jo Nesba nebo ne.

Hned na úvod ale musím upozornit na to, že se prost? nedokáži ubránit aspo? lehkému srovnávání s Harry Holem a jeho p?íb?hy. Tenhle depresivní norský detektiv m? bavil, potom jsem ho nesnášela a potom m? zase za?al bavit. Krev na sn?hu s Harrym nemá spole?ného nic víc než autora a to, že se také odehrává v Oslu. P?esto si ale myslím, že ji mnoho z nás bude ?íst práv? proto, že ji napsal Jo Nesbo, který p?ece stvo?il legendárního Harryho Holea. Takže jdeme na srovnávání…

Že se Jo Nesbo ve svých knihách rád pohybuje v prost?edí nacházejícím se kus za hranou zákona, je nap?íklad z p?edposlední knihy jeho detektivní série docela z?ejmé. Nemluv? o tom, že i Harry nebyl vždycky tak úpln? ?istý a v dobách své nejtemn?jší deprese si pohrával s drogami a dalšími nep?ístojnostmi. Ve svém novém románu se ale Nesbo do objevování sv?ta drog, pasák? a zabiják? pouští s mnohem v?tší vervou než kdy d?ív.

Zapome?te na depresivního detektiva s brilantním mozkem a teplo jeho kancelá?e na policejní stanici. V Krvi na sn?hu totiž nepotkáte nic jiného než smrt, bolest a strach. Až si n?kdy ?íkám, jestli chci v?bec n?kdy jet do Norska.

Krev na sn?hu je pom?rn? útlá kniha (169 stran) a tak tu není moc prostoru na n?jaké dlouhé spekulace a rozmýšlení, kdo je tentokrát vrah. Vlastn? vrah je nám známý hned od první stránky, protože naším hlavním hrdinou je ne p?íliš bystrý, za to ale velmi citlivý nájemný zabiják, který úmysln? zneškodní toho nepravého.

I p?esto, že se tak nejedná o detektivku s komplikovaným p?íb?hem, ale spíš o krimi román v pravém slova smyslu, Nesbo op?t dokázal, že dokáže šokovat i ty nejzkušen?jší ?tená?e. V moment?, kdy už si myslíte, že je všechno jasné a že už vás ?eká jenom š?astný konec, zjistíte… No, ale to vám nebudu prozrazovat, že jo.

Prozradím vám místo toho to, že pokud od této nové knihy o?ekáváte dalšího Harryho, tak budete zklamáni. Pokud ale hledáte mistrovsky napsaný p?íb?h s nemístn? tíživou atmosférou, nový Nesbo vás bezpochyby pot?ší.

Krev na sn?hu totiž rozhodn? není odpo?inkové ?tení. Je to vypráv?ní o drsném život?, nep?ízni osudu, lásce i zrad?. Je to lehce psychadelický p?íb?h plný kontrast?, které p?sobí stejn? nemístn?, jako když uvidíte rozlívat se krev na sn?hu.

 

Jo Nesbo, Krev na sn?hu, Kniha Zlín 2015.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..