Skrytá zákoutí tajuplné novozélandské ne/kuchyn?- IV. ?ást

Z prvního, druhého i t?etího dílu naší ságy už víme, jak se u protinožc? jí. Co se tady ale pije? A chutná to stejn? jako na severní polokouli? Víno fr?í Na Novém Zélandu víno prost? milují a my jsme ješt? nikdy b?hem jednoho m?síce nevypili tolik dobrého vína jako práv? tady. Naši domácí m?li dv? ledni?ky. Jedna byla na jídlo a druhá byla odshora až dolu nacpaná láhvemi vína. Každý den se k ve?e?i vypila minimáln? jedna láhev vína a když jste se práv? neztotož?ovali s otev?enou láhví, na?ali jste si svoji oblíbenou odr?du a nikdo (krom? zmatených evropan?) se nad tím nepozastavoval. Ješt? nikdy jsem nevid?la, aby i v tom nejmenším supermarketu zabíraly láhve s vínem takové množství regál?. A taky jsem se ješt? nikdy nesetkala s tím, aby tak malý zlomek z nabídky vín byl v?nován zahrani?ní produkci a 90% sortimentu zahrnovalo domácí produkci. Milým p?ekvapením bylo, že jste mohli s klidným srdcem sáhnout i po tom nejlevn?jším vín? (cca 10 NZD) a rozhodn? jste se nesetkali s patokem. Nad dobrým vkusem Novozélan?an? se pozastavovala i australská turistka, se kterou jsme se dali do ?e?i s tím, že v Austrálii se prodávají jak dobrá, tak i hodn? špatná australská vína. Zato na Novém Zélandu se ?lov?k setká jenom s t?mi dobrými australskými víny a to i v té nejnižší cenové kategorii. Že by takhle n?jak vypadalo nebe? Pokud jste z Auklandu, jednou z vašich víkendových aktivit musí být navšt?vování ostrova Waiheke, kde srdce každého víno milce zaplesá. Nádherná p?íroda, pláže a butiková vina?ství. Co víc si p?át ke št?stí. Waiheke na m? p?sobilo jako zhmotn?ný obrázek z reklamy na ráj. Takové úhledné, provon?né, poklidné a luxusní (dokud jste nenarazili na místní hromadnou dopravu). Na Waiheke ve vina?ství zaplatíte za ochutnávku n?co kolem 10 až 14 NZD a když máte št?stí, tak zadarmo dostanete i výhled na mo?e nebo na malebné vinice. Ovšem, když vás vína p?esv?d?í a vy si koupíte láhev, ochutnávku neplatíte. Horší to je na jih od Aucklandu (tj. celý Nový Zéland). Za ochutnávku se zde neplatí a tak n?jak se p?edpokládá, že si odnesete minimáln? jednu láhev dom?. Co ale d?lat, když máte sm?lu a narazili jste na to nejhorší vina?ství na celé jižní polokouli? Potom se musíte jenom trapn? usmívat a n?jak slušn? sd?lit, že vám to víno jaksi chu?ov? nesedí a že si láhev za 30 NZD asi vážn? nekoupíte. Šance, že ale natrefíte na nejhorší vina?ství na celé jižní polokouli je vážn? dost malá. Novozélan?ané víno prost? milují a není se co divit, když na paty šlapou Francii i Kalifornii. Pivo za trest Po týdnu v Acklandu jsme narazili na místní mikro pivovar umíst?ný v nádherném d?ev?ném dom? (sv?te div se) z 19. století. Když jsme se podívali na ceny, nebyli jsme si jistí, zda nemáme z toho silného novozélandského sluní?ka úpal. 10 NZD (tj. 180 K?) za pivo!? Tak snad aspo? bude dob?e chutnat to naše nejdražší pivo v život?. Bohužel nechutnalo. Nejlepší pivo, se kterým jsme se na obou ostrovech setkali, bylo pivo va?ené ve vina?ství na Waiheke. A potom taky Guinness. A to už možná n?co zna?í, když si místo místního piva rad?ji objednáte Guiness. Cider je šampion Zatímco ?eská republika toto léto rozechv?le objevovala nový nápoj jménem cider, na Novém Zélandu už dávno vládne cider vý?epním pult?m i supermarketovým regál?m. Kdyby Novozélan?ané nemilovali víno, tak by bezpochyby milovali cider. I když mám podez?ení, že jsou vínu s ciderem tak trochu nev?rní. Mít aspo? p?lku zna?ek a p?íchutí cideru, které se nabízejí na Novém Zélandu a celé léto mám co ochutnávat. My m?žeme být rádi, když n?kde n?kdy narazíme na hruškový cider (bohužel nevalné kvality) a Novozélan?ané neví, jestli si mají práv? dát malinový, kiwi nebo brusinkový cider. A když píšu malinový cider, tak vážn? myslím malinový cider ze skute?ných malin a ne cider s chemickou p?íchutí malin. Na Novém Zélandu vlastn? ani nemusí být neš?astní, že mají tak drahé a nedobré pivo, když tu mají skv?lý a o fous levn?jší cider.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..