Nový Zéland Mlo?íma o?ima

Mlok je zp?t! Mlok neum?el ani ho nep?estalo bavit mlokovat… Mlok se jenom vydal na druhý konec sv?ta. A protože je Mlok p?esv?d?ený, že o takových v?cech se nemá p?edem moc mluvit nahlas, tak p?iznává, že  jeho p?edem neohlášená m?sí?ní pauza mohla vypadat trochu podez?ele.

Te? je ale Mlok zase zp?t ve svém Mlo?inci a p?ináší pár post?eh? od protinožc?..

Jeden velký post?eh o tamní kuchyni p?ibude brzy jako samostatný ?lánek, protože n?co tak podivuhodného si zaslouží vlastní prostor…

A te? tedy pár mouder a aforism? na téma Nový Zéland:

Pokud máte pocit, že vám práv? nevyšlo po?así, nezoufejte! Brzy zjistíte, že m?že být h?? a ve sv?tle vich?ice a padajících v?tví budete t?icetikilometrový pochod v plášt?nkách pom?rn? teplým dešt?m ješt? považovat za super vyda?ený výlet.

Pokud jste si mysleli, že boty s goretexovou membránou nemohou promoknout, tak jste si to mysleli blb?. Mohou a horší než track v mokrých botách snad už jenom m?že být chodit na venkovní záchod v pr?b?hu už zmín?né vich?ice.

Nikdy ne?íkejte: “Pro? jsem si sebou brala dva svetry, patery ponožky a t?i trika s dlouhým rukávem, když je už druhý týden 28°C?” Máte dost velkou šanci, že brzy budete litovat, že jste si nenabalili šálu, ?epici, rukavice a oteplova?ky.

B?žn? se mažete krémem s faktorem 8 a když chcete být hodn? sv?domití, vytáhnete patnáctku? Tak to se rychle smi?te s tím, že 50 je vaše ?íslo a po faktoru 30 m?žete za?ít pokukovat až tak po m?síci. Sv?t má totiž dv? Slunce. To normální a to brutální, který svítí na Novém Zélandu.

Celý život jste si mysleli, že západo?eský Soos je sv?tový unikát? V tom p?ípad? musíte jet do Rotorui!

Milujete pach va?ených vají?ek a váš nejoblíben?jší zvuk je mlaskavé bublání bahna? V tom p?ípad? op?t musíte jet do Rotorui – nejsmradlav?jšího m?sta na sv?t?, kde z chodník? vyv?rá vroucí voda a kde je nejv?tší dominantou párou obklopený gejzír jménem Velký st?íkanec (Big Splash). Kdo vid?l Rotoruu, už nikdy nebude svým d?tem tvrdit, že jezírka na svých obrázcích musí malovat zásadn? modrou pastelkou. Tohle místo vám naruší všechny zažité stereotypy o tom, jak vypadá sv?t!

Nudí vás vaše m?sto, protože v n?m není moc st?edov?kých dom? a gotických katedrál? Projd?te se Aucklandem a budete si vážit svého domu z po?átku 20. století. To už je totiž na Novém Zélandu dávná historie, která si zaslouží být obdivována.

Nudí vás vaše m?sto, protože máte pocit, že není ve?er kam vyrazit? Zpytujte sv?domí a nikdy Auklan?anovi neodpovídejte na v?tu: “máme tady dva bary,” otázkou: “Kde? Tady v Papaku?e)?” Mohli byste ho rozbre?et a dozv?d?t se, že ty dva bary jsou v t?icet kilometru vzdáleném centru Aucklandu.

A chcete na oplátku n?komu závid?t vy? Je?te se podívat na Waiheke Island. Vina?ství na každém kroku, romantické pohledy na pláže a vinice a po?así lepší než v nedalekém Aucklandu.

Chcete zažít lásku na první pohled? V tom p?ípad? musíte vyrazit k tu??ák?m.

Chcete zažít lásku na první dotek? V tom p?ípad? musíte vyrazit k tu??ák?m do akvária v Napieru. Kyblík plný rybi?ek vám zajistí, že vás batoliví tu??áci budou chtít svýma miniaturníma noži?kama ušlapat a že vás minimáln? po délku rybi?ky ve vaší ruce budou zbož?ovat.

Mysleli jste si celý život, že ovce jsou tupá zví?ata, která jdou tam, kam jim ?ekne ov?ácký pes? Tak to jste asi ješt? nikdy nevid?li, jak se ovce umí d?mysln? schovávat mezi stromy v buši. “St?íhání neee, beee.”

A cože je na Novém Zélandu úpln? to nejlepší? Hned po tu??ácích je to ten zvláštní pocit, jak hrozn? daleko jste od zbytku sv?ta a zjišt?ní, že i když jste m?li celý život pocit, že z Brna je to p?íliš daleko do N?mecka a z Evropy to není úplný kousek do Ameriky, najednou vám dojde, že jste se všemi ostatními turisty vlastn? krajané a tak si s N?mci za?nete vym??ovat kontakty a zvát se vzájemn? na návšt?vy a Ameri?any považujete za své sousedy. T?eba až se bude lítat na dovolenou na M?síc, za?neme si myslet, že i ten Nový Zéland je blízko. T?ikrát hurá relativit?!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..