Bezlepkové chia krekry

Tak tady je recept na bezlepkové chia krekry, které šli na ned?lním Koloniálu úpln? nejvíc na odbyt. Zajímalo by m?, zda jejich popularitu tak podpo?il vzhled nebo práv? trendy sloví?ko chia. A? už je to tak ?i onak, myslím, že každý, kdo po nich sáhl, ud?lal dob?e, protože recept s tak zdraví prosp?šným složením se hned tak nevidí.

Recept pochází z kucha?ky No Flour Cracker and Flatbread a i když jsem z té elektronicky útlé kníže?ky zatím vyzkoušela jenom tyhle krekry, myslím, že  t?ch pár euro za to ur?it? stálo.

Ingredience

50 g sušených raj?at

100 g sezamového semínka

150 g slune?nicového semínka

100 g chia semínka

375 ml vody

ko?ení dle vlastní chuti

Postup

Pokud máme sušená raj?ata, která nejsou nakládaná v oleji (jak je tomu nap?íklad u raj?at od Country Life), tak si je minimáln? na hodinu namo?íme do vody, aby šla lépe nasekat. Pokud jsou raj?ata z olejové lázn?, tak namá?ení není ani nutné. Po té co raj?ata d?kladn? zm?knou, tak je nasekáme najemno ve food procesoru.

V tom také nasekáme sezamové a slune?nicové semínko. Musíme si dát pozor, abychom to s tím mletím nep?ehnali a nem?li jsme místo tzv. mouky ze sezamového a slune?nicového semínka semínkové máslo. To že je nejvyšší ?as s mletím p?estat, poznáme tak, že  se z namletých semínek za?ne uvol?ovat tuk a semínka jsou najednou mastn?jší.

V míse si promícháme ob? dv? semínkové mouky, nasekaná raj?ata, chia semínko a ko?ení (já jsem použila garam masalu, která sušenkám dodala správn? ?ervenou barvu). Na záv?r sm?s p?ípadn? ješt? dochutíme solí.

Sm?s Zalijeme 375 ml vody a d?kladn? promícháme.

Díky chia semínku se nám za?ne sm?s spojovat a houstnout.

Te? máme dv? možnosti, jak krekry upéct. Bu?to hmotu m?žeme v tenké vrstv? vylít na plech vyložený pe?ícím papírem, nožem nazna?it budoucí krekry, péct a po té nalámat na jednotlivé kousky. Nebo m?žeme zvolit pracn?jší variantu, která v p?vodním receptu ani nebyla, protože je to kucha?ka ur?it? americká a v??ím, že žádná americká hospody?ka by s tímhle postupem necht?la ztrácet tolik ?asu. Protože první postup je pro m? docela nepraktický, rozhodla jsem se z t?sta tvo?it malé placi?ky ve tvaru budoucích sušenek. Tenhle postup je navíc ješt? náro?ný v tom, že krekry mají tendenci se rychle spálit a tak je pot?eba je v troub? hlídat.

A? už si zvolíme jeden z výše popsaných postup?, vždy krekry pe?eme v troub? rozeh?áté na 140°C a to pom?rn? dlouhý ?as. Což znamená nap?íklad 1 až 3 hodiny. Tohle ?asové rozp?tí práv? souvisí s tím, zda krekry budete péct jako jednolitou placku nebo jako malé krek?íky.

A aby t?ch možností nebylo málo, tak kucha?ka uvádí i možnost p?ípravy v suši?ce potravin. Takovou vymožeností já ale nedisponuji a tak vám m?žu p?edat informace jenom z trouby.trouby.sušin

One thought on “Bezlepkové chia krekry

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..