Takový malý ráj na Vyso?in?

P?iznávám se: jsem líná! A miluji, když nemusím nic d?lat a jenom si užívám luxusu. Tyhle mé negativní povahové vlastnosti jsou d?vod, pro? jsem si minulý rok v ?íjnu zamilovala Chateau Herálec. Tehdy se blížil svátek 28. ?íjna a my jsme za?ali p?emýšlet o n?jaké odpo?inkové dovolené u mo?e. No ano, p?esn? v tom je problém. Kde chcete na konci ?íjna najít v blízkosti Evropy teplé mo?e a neutratit p?i tom 50 000 K? za letenku (p?ípad cesty na Kypr). Za?ali jsme se proto poohlížet po n??em stejn? zážitkovém, jako je koupání v mo?i, co bychom m?li ale  hned za rohem. A co jsme nenašli… Do zámecké atmosféry jsem se tak hrozn? moc zamilovala, že Ježíška moje smutné o?i a každoranní ná?ky nad tím, že chci ke snídani ?erstvý kozí sýr a ješt? teplé croissanty, p?im?ly, aby mi na Vánoce nad?lil dárkový certifikát na pobyt na Chateau Herálec. Lepší dárek jsem si p?át nemohla… Takže to je d?vod, pro? se zde Mlok na pár dní odml?el. Mlok si užíval princezni?kovského luxusu a neva?il ani ne?etl. Teda ano, trochu jsme ?etli… Na pokoji jsme v knihovni?ce narazili na knížku Co vám ?íká váš pes (mnohem lepší než lo?ský obsah knihovni?ky v podob? svazku Jak p?ežít nev?ru) a každý ve?er jsme si ji ?etli v ku?áckém salonku u doutníku a výborné jablkovice z bohdane?ské palírny. Takže te? už vím, že chrochtání našeho psa je naprosto normální a nemáme tak psa k?íženého s vep?íkem, jak jsem si celou dobu myslela. A vep?ík… To mi p?ipomíná skv?lého p?eštického vep?íka, se kterým jsem m?la tu ?est v zámecké restauraci Honoria. Teda, m?la jsem tu ?est spíš jenom s kýtou p?eštického vep?íka. Ale na to, že nemám ráda vep?ové, tahle kýta byla neuv??itelná a mám pocit, že jsem o ní i ze spaní básnila…

A krom? toho, že mám vlastn? ráda vep?ové, m? zámecký kucha? p?esv?d?il i o tom, že i když to nevím, mám ráda dýni. Dý?ový puding a dý?ový krém byly z naprosto jiného sv?ta než to všechno, co jsem se kdy já snažila doma vyrobit z dýn? (kolá? a rizoto). Nedá se nic d?lat, zítra kupuji dýni a hledám recept na dý?ový puding.

Krom? objevování kouzel podzimní kuchyn? a taj? psí ?e?i jsme si taky užívali krásné zámecké sauny a bazénu (ví?ivku jsme nem?li šanci stihnout). A taky jsme se pokoušeli hrát golf na golfovém trenažéru. No nic, tak jsem zase Milouše nep?esv?d?ila o tom, že golf je ten nejlepší sport na sv?t?. Tak n?jak to chce p?íliš moc ?asu a trp?livosti a to momentáln? nemáme…

A mimochodem, už vám n?kdy n?kdo v život? p?ed spaním nachystal k posteli ?okoládovou pralínku a pohádku? Mn? se teda tahle v?c za?ala dít až na Herálci a vždycky si ji hrozn? užiji. Neznám nic lepšího, než si p?ed spaním sníst pralinku a p?e?íst si p?íb?h z Vyso?inského kraje. A to už ani nemluvím o tom, kolik polštá?? se v jedné zámecké posteli dá najít a že jsem každou noc podstupovala hrozné dilema, jak si všechny ty polštá?e uspo?ádat a který z nich vy?adit, když jsem zjistila, že tolik polštá?? se do jedné postele nemá šanci vlézt. To jsou krásné životní problémy, že. Od Vánoc jsem se p?esn? na tyhle t?žké problémy t?šila.

Kdy jindy a kde jinde si m?žete klást otázku: Dáme si nejd?ív víno na zámeckém nádvo?í a nebo rad?ji p?jdeme do sauny?

Ach, jak je ten život t?žký…

P.S. Tak jsem se jednou rozhodla obohatit ?lánek o fotky a technika se spikla proti mn?. IPhone mi necht?l zaost?ovat a všechny fotky byly neuv??iteln? rozmazané. Až p?ed odjezdem Miloš narazil na video s ?ešením, jak opravit iPhone, který nezaost?uje. Kdo by to byl kdy ?ekl, že tak sofistikované za?ízení se dá opravit mlácením o st?l. Kv?li poruše sofistikovaného applího za?ízení se mi nepoda?ilo vyfotit tak úžasné v?ci jako housti?ky ke snídani zabalené v nádherném ln?ném ubrousku nebo ru?n? foukané sklenice na víno u ve?e?e a nebo již zmi?ovaný dý?ový puding, jehož servírování bylo samo o sob? zážitkem. Tak zde je aspo? pár fotografií po?ízených p?ed odjezdem. D?ležité ale je, že jsem zvládla vyfotit svého nejv?tšího zámeckého kámoše soba (i když mám pocit, že vzhledem k lokálnímu zam??ení Chateau Herálec se spíš jedná o jelena, da?ka nebo podobnou vyso?inskou lesní zv??).

obrázek 3 obrázek 4 obrázek 2 obrázek 1

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..