Mlok objevil Goodreads

Nedávno jsem objevila skv?lou sociální sí?.

?íkáte si, zda v?bec n?jaká sociální sí? m?že být ozna?ena za skv?lou?

No dobrá, možná p?eháním a nadužívám superlativ?, ale Goodreads se mi vážn? líbí a poslední dobou m? hodn? baví.

O co vlastn? jde?

Goodreads je taková celosv?tová obdoba CSFD jenom s tím rozdílem, že (jak už název napovídá) p?edm?tem zájmu jsou tu knihy. A navíc (omlouvám se všem p?íznivc?m CSFD) Goodreads je o dost komplexn?jší a propracovan?jší.

Na Goodreads samoz?ejm? m?žete hodnotit p?e?tené knihy. A systém je tak chytrý, že ví, jakou další knížku si ur?it? chcete p?e?íst a taky vám ji hned doporu?í. Zda se vám vážn? strefuje do vašich tajných knižních p?ání je už v?c druhá. Goodreads ale tvrdí, že ?ím víc ohodnotíte knih, tím líp vás bude mít p?e?tené a tím lepší budou jeho tipy. No jo no, nedá se d?lat nic jiného, než ohodnotit aspo? 1000 titul? a potom ?ekat, co vám Goodreads p?edhodí.

Samoz?ejm? ale, že si na Goodreads m?žete p?idávat p?átele a inspirovat se jejich ?etbou – možná je to i spolehliv?jší než superchytrý algoritmus.

To ale není stále vše… Na Goodreads se vy?ádí i takoví hra?i?kové, jako jsem já, takže si t?eba m?žete ud?lat výzvu, kolik knih p?e?tete do konce roku 2014 a potom už jenom sledovat nabíhající procenta a p?emýšlet nad tím, jestli to máte šanci stihnout. Já jsem si n?kdy minulý týden ?ekla, že p?e?tu do konce roku 50 knih a zatím mám spln?no 6%. Co myslíte, mám šanci?

Dalším p?íjemným zabíje?em ?asu je Trivia, ve které si m?žete testovat své knižní znalosti a sout?žit tak se všemi uživateli Goodreads. Myslím, že p?edevším pro studenty a u?itelky maturitních ro?ník? má tahle funkce jist? své kouzlo. Ale i já se za dlouhých podzimních ve?er? ráda bavím zjiš?ováním, kolik toho ne/vím o knihách, které jsem p?e?etla.

Takže šup šup všichni na Goodreads, a? vás m?žu porazit v Trivii a a? se m?žu inspirovat vašimi knižními zážitky.

P.S. Najdete m? pod p?ekvapivým jménem Mlok.

One thought on “Mlok objevil Goodreads

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..