Výhoda nevidomých + návod jak se nau?it ?íst ušima

Možná si ?íkáte, pro? sem dávám (no, ?íkejme tomu t?eba) recenze na knihy, když na první pohled se zdá, že je tenhle web (jak se dnes módn? ?íká) foodblog p?edevším zam??ený na jídlo ze (tém??) všech kout? sv?ta.

Odpov?? je jednoduchá… 

Va?ení a ?tení jsou u m? dv? naprosto neodmyslitelné ?innosti. Když va?ím, ?tu a když ?tu, tak va?ím. 

Tohle spojení je možná i d?vod, pro? tak ráda va?ím. Že ?tu dobrou nebo napínavou knížku se pozná snadno – p?ipravovaná jídla jsou najednou komplikovan?jší, kuchyn? uklizen?jší, nádobí umyt?jší. N?které knížky mám dokonce spojené i s konkrétním jídlem, které jsem práv? va?ila. Tak t?eba meru?kové knedlíky jsem šoulela p?i ne práv? veselé knížce Naia se smí narodit a jamajské patty vznikaly za slov thrilleru No?ní pád.

?íkáte si, jak se dá ?íst p?i va?ení?

No, p?iznávám se, že díky tomu, že nevidím, mám trochu výhodu… ?tu ušima a tak m?žu ?íst i p?i r?zných ?innostech, kde práv? uši nepot?ebuji. Nebo to m?že být také naopak… Mohu d?lat r?zné manuální ?innosti, když si práv? musím ?íst. Když jsem se tak u?ila na magisterské státnice (byl práv? advent), balila jsem za všechny ?leny rodiny dárky, pekla cukroví, vyráb?la betlém z vizovického t?sta a zdobila perní?ky na váno?ní strome?ek (nejlepší p?edváno?ní ?as za celý m?j život!).

D?ív jsem si knížky poušt?la p?es reproduktory zapojené do notebooku, ale po té co jsem si po?ídila iPhone, jsem od tohodle nepohodlného ?ešení rychle ustoupila a te? všude chodím s telefonem, který neúnavn? ?te jednu knížku za druhou. Myslím, že od té doby, co se sou?ástí naší domácnosti stal iPhone, u m? rapidn? vzrostl po?et p?e?tených knih.

Vždycky, když slyším n?koho na?íkat, jak nemá ?as ?íst, jak ho po práci, kdy by si mohl ?íst, bolí o?i a jak p?es všechny domácí povinnosti nemá prostor už pro knihy, ?íkám si, pro? se i vidící lidé nenau?í ?íst ušima. Vždy? je to tak snadné!

Vy, co jste m?j text dolouskali až sem a máte po ruce iPhone nebo iPad, zkuste jednoduchou v?c. Jd?te do Nastavení, tam v položce Obecné vyberte tla?ítko Zp?ístupn?ní a klikn?te na tla?ítko VoiceOver, kde je hned první položkou p?epínání mezi vypnutím a zapnutím VoiceOveru. Ne, rozhodn? si nijak iPhone nezni?íte a rozhodn? VoiceOver p?jde vypnout. Hned vám ?eknu jak.

Jd?te z voleb VoiceOveru o obrazovku zp?t, kde jsou všeobecné volby pro zp?ístupn?ní. Poslední tla?ítko se jmenuje Zkratka zp?ístupn?ní. Klikn?te na n?j a jestli tam není vybrán VoiceOver, tak ho vyberte. Te? kdykoliv m?žete t?ikrát po sob? stisknout tla?ítko home a VoiceOver se vypne a tak stejn? se i zapne. Jednoduché, že.

Te? už sta?í v iPhonu otev?ít ?te?ku knih (iBook, pokud ji tam nemáte, tak stáhn?te z AppStoru) a vybrat si n?jakou knihu. V poli s textem švihnete dv?ma prsty sm?rem dol? a… Máte mluvící mobil! Pokud se vám zdá, že se iPhone nedá ovládat s VoiceOverem, tak ho sta?í tla?ítkem home vypnout a t?sn? p?ed švihem prsty dol? zase zapnout. A nebo si m?žete v menu Zp?ístupn?ní pustit Nácvik VoiceOveru.

Já vím, že takhle napsané to vypadá komplikovan?, ale vážn? to zkuste. Aspo? si tak p?e?t?te pár stránek. Uvidíte, že se od knížky nakonec nebudete moc odtrhnout a všechny uklízecí a va?ící povinnosti vás budou bavit mnohem víc.

Takže už žádné výmluvy, že na ?tení není ?as! U?te se od nevidomých, využívejte chyt?e chytrých telefon? a ?t?te ušima!

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..