Stopy na M?síci

Když jsem p?i brouzdání mezi virtuálními regály Kosmasu narazila na tuhle knížku, bylo jasné, že si ji prost? musím koupit a p?e?íst. Vím, knížka popisující pr?b?h všech výprav na M?síc zní jako velká nuda a je pravda, že strhující ?tení to práv? nebylo. Já jsem ale vždycky ujížd?la na p?ímých p?enosech ?ehokoliv, co startovalo do vesmíru a nejš?astn?jší jsem byla, když nás p?ed p?ti lety ?ekala dlouhá cesta do Adršpachu a na ?Ro 3 m?li celodenní vysílání k 40-letému výro?í p?istání na M?síci. 

Knížka Stopy na M?síci je sestavena z ?lánk? a reportáží známého ?eského odborníka na lety do vesmíru, takže se nejedná o celistvý text, ale spíše o samostatné kapitoly v?nující se jednotlivým let?m v programu Apollo.

Díky dvoum dn?m stráveným na Kennedy Space Center a dvojímu absolvování programu v Apollo/Saturn V Center jsem p?i ?tení Stop na M?síci m?la pocit, že n?kte?í z astronaut? už jsou mojí sta?í kámoši. Proto m? bavily pasáže s p?episy rozhovor? posádek Apolla se Zemí, které byly p?ekvapiv? vtipné /skoro jako z The Big Bang Theory) a naopak jsem se nudila u p?íliš technických popis? jednotlivých let?. Myslím, že autor ?asto zab?edával do svého nadšení pro technickou stránku v?ci a text prokládal pro laika zbyte?nými údaji na úkor ?tivosti. 

Ovšem za úpln? nejlepší kapitolu z celé knihy považuji Fiktivní vypráv?ní vozítka rover, lunárního modulu, rakety Saturn V a velitelského modulu (už jen z kostrbatosti celého názvu je vid?t, jak ?tená?sky atraktivní celá knížka asi m?že být). Tahle kapitola m? bavila svojí roztomilou vtipností a špetkou fantazie, která v jinak ?ist? popisném textu p?ímo zazá?ila.

Pravda, pokud k let?m do kosmu nemáte n?jaký v?elý vztah, tak se do téhle knížky rozhodn? nepoušt?jte s nad?jí, že vám srozumitelnou formou naservíruje celou historii dobývání vesmíru (to se rad?ji koukn?te na Závody v dobývání vesmíru), pokud ale v d?tství byl vaším nejv?tším hrdinou Gagarin a p?i slov? NASA se vám zrychlí tep, tak po téhle knížce ur?it? sáhn?te – míra nudy je potom už jenom nep?ímo úm?rná vašemu zaujetí pro celé téma.

P.S. A tady úryvek z jednoho z nejslavn?jších ?e?nických projev? na sv?t?, bez kterého by ani Stopy na M?síci nemohly existovat:

We choose to go to the Moon. We choose to go to the Moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard…“

A tady ješt? samotný Kennedy na Youtube.

Antonín Vítek, Stopy na M?síci, Praha: Radioservis 2009.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..