Jak se v Brn? ne/snídá

P?ibližn? p?ed rokem jsme se jednoho ned?lního rána p?ed osmou hodinou ocitli v centru Brna a cht?li jsme se nasnídat. Ne, vážn? jsme nešli z hospody, jenom byl kv?li nep?ízni po?así zrušen let balónem, který dostal Miloš k narozeninám (ten let, ne celý balón).

Po hodinovém bloud?ní m?stem a zjišt?ní, že ani v dev?t hodin se v ned?li nenasnídáme, jsme rezignovali a uchýlili se k doma smaženým vají?kám.

P?ed m?sícem jsme se op?t ocitli p?ed osmou hodinou uprost?ed Brna a zase jsme se cht?li nasnídat. Celá situace se od té neš?astné ned?le p?ed rokem lišila v zásadním detailu – nebyla ned?le ale byl normální všední den. Brzy jsme zjistili, že ani ve ?tvrtek nebo v úterý se br?an o p?l osmé nenají.

Tak si ?íkám, pro koho ty kavárenské snídan? vlastn? jsou? Pro studenty nebo snad lidi, co už mají vyd?láno a mohou sed?t u snídan? klidn? i do desíti? Já jsem si vždycky n?jak naivn? myslela, že snídan? využívají lidé, kte?í se nestihli doma nasnídat (t?eba proto, že šli k doktorovi na odb?r krve, museli si n?co vy?ídit na ú?ad? nebo jim doma došlo pe?ivo) a neradi za?ínají den s prázdným žaludkem.

Nejhorší situace ovšem nastala, když jsme se zlákáni cedulí “Snídan?” rozhodli posnídat v Brabanderovi na Hybešov?. Nikdo nás nem?že oso?it, že jsme cht?li jíst v nep?irozen? brzkém ?ase, protože jsme do restaurace dorazili až o p?l desáté /samoz?ejm?, že byl všední den). Jaké bylo naše p?ekvapení, když nám nebohá sle?na servírka sd?lila, že kucha? ješt? nedorazil, že “on chodí, jak se mu to tak hodí.” Takže zase žádná snídan?.

Pravda ovšem je, že jsme se mockrát taky v Brn? skv?le nasnídali – naposledy dneska v Cafe Placzek a nebo n?kdy d?ív v Galerie Caffe nebo v J & T Banka Café.

Ano, Brno má spoustu (nebo aspo? takovou malou spousti?ku) dobrých snída?ových míst, ale po?ád mi tu chybí n?co, co by vyšlo z nekone?né ?ady míchaných vají?ek a smažené slaniny a byl z toho cítit nápad – takový ten sv?ží neot?elý nápad, který na m? p?ed více než rokem vykoukl z Melounového cukru.

Já nap?íklad p?i každém pohledu na snída?ové menu, kde hlavní roli hrají vají?ka, vzpomínám na Cafe Extrablatt ve Frankfurtu, kde se obešli bez vají?ek a na místo toho si vyhráli s takovými detaily jako krémový sýr v malinkatém koší?ku z k?ehkého t?sta nebo jahodová marmeláda s plátky mandlí. A tak stejn? vzpomínám na pekárnu v jedné alsaské vesnici, kde o?i p?echázeli z nabídky slaných kolá?? a pe?iva všeho druhu. A to už ani nemluvím o USA, kde ?lov?k nev?d?l, na jakou snídani d?ív sko?it. Pravda, tamní snídan? se moc neshodují s p?edstavou zdravého stravování, ale p?esto na bor?vkové lívance z IHOP budu asi vzpomínat i na smrtelné posteli.

P?iznávám, neprošla jsem celé Brno, abych vyzkoušela každý snída?ových podnik (možná by se u m? rozvinula alergie na vejce), takže si nechám Ráda poradit. Pokud n?kdo víte o originálních snídaních v Brn?, které se servírují nejlépe od sedmi, tak mi ur?it? napište a já to hned p?jdu odzkoušet. T?eba kone?n? najdu tu svoji vysn?nou snídani.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..