Kuskusem pln?né lilky

Asi pat?ím k té výrazn? menší skupin? populace, ale já prost? miluji lilek. Ješt? nikdy jsem se nesetkala s jídlem, a? už z mé kuchyn? nebo od n?koho druhého, kde by byl lilek a výsledek nebyl pot?šující.

Jinou v?cí je ?ecko. V ?ecku jsem byla jedinkrát v život?. Byl to super školní výlet naší super základní školy. Rok p?ed tím byli spolužáci ve Špan?lsku a m? rodi?e kv?li svým obavám a mým zdravotním problém?m necht?li pustit. Po návratu celá t?ída vypráv?la o tom, jak bylo ve Špan?lsku skv?le a já celý rok srdceryvn? bre?ela, takže mi na p?es rok byl výlet k mo?i (tentokrát do ?ecka) povolen. Jenomže ten už v?bec nebyl super.

Bydleli jsme ve špinavém penzionu, kde byly schody plné mrtvých m?r, vychovatelky na nás tak trochu kašlali a víc než sv??eným d?tem se v?novali místním mladík?m a krmeni jsme byli z ?eska dovezenými potravinami a starou nedobrou ?eskou kuchyní.

?ecko mi tak k srdci v?bec nep?irostlo a o n?jakém poznávání tradi?ní (klidn? bych brala i n?jakou netradi?ní) ?ecké kuchyn? se v?bec nedalo mluvit.

Populární zeleninou v ?ecku je ale lilek a tak jsem se rozhodla vzít kuchyni téhle údajn? božské zem? na milost a když na za?átku prázdnin vyšla v edici Apetit kucha?ka s názvem ?ecká odysea aneb slavné báje a recepty, hned jsem si ji b?žela koupit.

Po?átek tohodle receptu pochází práv? z téhle ?ecké kucha?ky, ale sušené meru?ky a cizrna, které v redakci Apetitu p?idávají do kuskusu mi p?išli málo ?ecké a navíc nerada kupuji n?co, co celé nevyužiji do jídla a tuším, že to hned tak nespot?ebuji. Návod na pln?ní a pe?ení lilku tak pochází z ?ecké odysei a nápl? je mojí vlastní invencí.

Ingredience

2 menší lilky

100 g kuskusu

250 ml zeleninového vývaru

2 hrsti vypeckovaných oliv ?eckého typu (to jsou takové ty na p?l sušené olivy ve skleni?ce bez nálevu)

50 g piniových o?íšk?

1 svazek jarní cibulky

š?áva z jednoho citrónu

3 lžíce olivového oleje

tymián

s?l a pep?

Postup

Z podélné horní ?ásti lilku asi tak  v jeho první p?tin? výšky od?ízneme plátek, který nevyhazujeme, protože ho budeme ješt? pot?ebovat. Stopky lilk?m klidn? m?žeme nechat.

Vnit?ek lilk? lžící vydlabeme tak, aby st?ny lilku byli všude p?ibližn? 1 cm tlusté. Lilky vymažeme olivovým olejem.

V hrnci p?ivedeme k varu zeleninový vývar a nasypeme do n?j kuskus. Kuskus promícháme a necháme cca 5 minut nabobtnat v p?ikrytém hrnci.

Na rozpálené pánvi?ce si bez p?idání oleje osmažíme piniové o?íšky.

Nasáklý kuskus promícháme a p?imícháme k n?mu olivy, piniové o?íšky, na kole?ka nakrájenou cibulku, citrónovou š?ávu a 2 lžíce olivového oleje. Sm?s dochutíme tymiánem, solí a pep?em.

Kuskusem plníme lilky, které na záv?r p?iklopíme odkrojenými vršky.

Každý lilek zvláš? zabalíme do dvou vrstev alobalu a pe?eme v troub? vyh?áté na 200°C cca 45 minut. B?hem pe?ení lilky aspo? jednou oto?íme (odkrojeným vrškem dolu), aby se dob?e propekly ze všech stran.

P.S. Pokud chcete rozbre?et svého masa chtivého partnera. Zabalte lilky do alobalu, vystavte je na dob?e viditelné místo v kuchyni a ?ekejte až masožrout dorazí dom?. Až se váš masožravec dostate?n? pokochá pohledem na cosi tvaru kýty ?i p?ípadn? vep?ových noži?ek zabaleného do alobalu, lilky upe?te a potom už jenom sledujte ty obrovské slzy kutálející se po tvá?i, až váš milý zjistí, že v alobalu se skrývala fialová zelenina a ne žádná kýta.