Lednové knižní tipy

Tento blog jsem za?ala psát proto, že jsem si cht?la n?kam uložit své oblíbené recepty a zárove? se i pod?lit s okolím o to, co dobrého jsem uva?ila. U va?ení také p?e?tu hodn? dobrých knih a op?t m? p?epadla ta touha se sv?tu pochlubit se svými nejoblíben?jšími kousky. Nemám ale ?as ani energii se o každé knize sáhodlouze rozepisovat a tak m? napadlo, že vždy v p?lce m?síce ud?lám takový stru?ný p?ehled toho, co jsem za poslední ?ty?i týdny p?e?etla. Snad vás Mlo?í knižní tipy budou bavit a v??ím, že vás inspirují k zajímavému ?tení.

Weston-Super-Mare

Weston_Super_Mare z knihy D?m, ve kterém jsme vyr?stali

Continue reading