Veganské jerkey

Tak zde je první recept z mé nové suši?ky potravin.

Vám, co jste ješt? neslyšeli p?íb?h o tom, jak Mlok k suši?ce p?išel, se ale musím nejd?ív pochlubit tím, jak se na m? jednou usmálo št?stí.

Když jsem si v srpnu objednala mixér G21 Perfect Smoothie Vitality, tak jsem si krátila ?ekání na to, než mn? mixér dorazí dom? a než já za ním dorazím z Anglie tím, že jsem prošmejdila celé stránky G21-vitality.cz.

Už ani nevím, kde jsem tam narazila na informaci o tom, že každý recept nebo ?lánek, který uživatelé vloží na tento web, je automaticky za?azen do slosování o suši?ku potravin.

Takže hned po té, co jsem mixér G21 Perfect Smoothie Vitality rozbalila a umixovala v n?m gazpacho, b?žela jsem na web G21-vitality.cz p?idat sv?j recept.

A potom jednoho dne mn? p?išel e-mail, že jsem se stala š?astnou majitelkou suši?ky potravin. Nejd?ív jsem tomu nemohla uv??it. Ale i video na stránkách Facebooku G21 dokazovalo, že se na Mloka usmálo št?stí.

Takže jsem se ani dostate?n? nenabažila svého nového mixéru a už mn? dom? dorazil další úžasný spot?ebi?.

Milé na celé téhle události je, že po suši?ce potravin jsem toužila už p?kn? dlouho. Nem?lo ale smysl si ji kupovat, když jsem byla v Anglii a te? jsem si zase ?íkala, že si ješt? n?jaký ten ?as po?kám, když jsem se práv? plácla p?es kapsu a koupila jsem si výkonný mixér.

A ejhle, suši?ka si m? sama nakonec našla.

Je to už asi m?síc, co ji mám doma a musím ?íct, že zatím rozhodn? po?áte?ní nadšení neopadlo a po?ád zu?iv? všechno suším.

Už jsem zkoušela usušit k?ížaly, banánové Rolky, cibulové kroužky nebo batátové chipsy. Ze všeho nejvíc m? ale zatím nadchlo veganské jerkey.

Tohle jerkey, p?i jehož výrob? netrp?la ani jedna kráva, se m?že pochlubit stejnými pozitivy jako to tradi?ní masové. Je také bohatým zdrojem bílkovin a perfektn? se hodí na výlety, protože zabere málo místa, ale po?ádn? zasytí. Otestováno na skute?ných výletnících.

Ovšem úpln? nejlepší je, že mn? chutná mnohem víc, než klasické jerkey.

Ur?it? by si šlo ješt? pohrát s marinádou. Mn? kombinace barbecue omá?ky a srirachy perfektn? vyhovuje. Umím si ale p?edstavit, že by v?bec nebylo špatné do marinády p?idat i n?jakou nápadit?jší chilli omá?ku nebo následovat americké chut? a pro správnou sladkost p?idat lžíci medu. Kreativit? se meze prost? nekladou. Nejd?ležit?jší p?ece jenom je proces sušení.

Ingredience

 • 2 balení tofu
 • 1/3 hrnku barbecue omá?ky
 • 1/3 hrnku srirachy
 • 3 polévkové lžíce sójové omá?ky

Jak p?ipravit veganské jerkey

 1. Tofu nejd?ív vylisujeme, abychom jej zbavily p?ebyte?né vody. Nejlíp se to d?lá tak, že se tofu zabalí do ?isté ut?rky, položí na talí? a zatíží se n??ím po?ádn? t?žkým, jako je t?eba t?žká pánev a n?kolik fazolových konzerv. Tofu necháme takto zatížené p?ibližn? p?l hodiny.
 2. Oba dva bloky vylisovaného tofu rozp?líme tak, abychom m?li dohromady ?ty?i kousky tofu. Veškeré tofu následn? nakrájíme na co nejten?í plátky.
 3. V míse si smícháme barbecue omá?ku, srirachu a sójovou omá?ku a plátky tofu do této marinády naložíme. Všechny kousky tofu musí být marinádou po?ádn? obaleny.
 4. Tofu marinujeme p?ibližn? dv? hodiny.
 5. Namarinované plátky tofu naklademe na síta suši?ky a p?i teplot? 68 °C sušíme šest až osm hodin.
 6. Usušené plátky tofu by m?ly být tuhé.
 7. Po usušení jerkey necháme ve vypnuté suši?ce ješt? asi tak hodinu zchladnout a potom p?endáme do vzduchot?sné nádoby, kde veganské jerkey skladujeme tak dlouho, dokud jej nesníme. Což nikdy není déle než asi dva dny.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..