?asopisy p?ímo pro vaše uši

Zní to naprosto neuv??iteln?, ale zvládla jsem na tento blog napsat už p?es padesát recenzí audioknih z nabídky internetového obchodu Audiotéka. Za celou dobu jsem se ale ješt? ani jednou nezmínila o další výborné v?ci, kterou tento obchod nabízí.
audiotekaCZ-copy

Krom? audioknih si zde m?žete také koupit i audio?asopisy. Konkrétn? na vás ve virtuálních regálech Audiotéky ?eká Forbes, Newsweek, Respekt a nejmladším p?ír?stkem do této sbírky je magazín Reportér.

Asi si stejn? jako já ?íkáte, jestli je možné poslouchat ?asopis v audio verzi, jestli to není hrozná nuda a jestli si to ?lov?k dokáže užít stejn? jako listování papírovým ?asopisem.

Dlouho jsem nad t?mahle otázkama p?emýšlela. Až jsem si jednoho dne p?edplatila Respekt a za?ala jsem litovat každého dne a týdne, kdy jsem o kouzlu namluvených ?asopis? ješt? nic netušila.

Že n?kdo dokáže poutav? na?íst beletrii, chápu. Je tam d?j, p?ímá ?e?, emoce a to vše se dá vyjád?it hlasem, díky ?emuž se nahrávka stává p?íjemn? poslouchatelnou. Ale co má d?lat interpret, který ?te jeden ?lánek za druhým? Má v?bec n?jakou šanci vystoupit z prostoru neutráln? hovo?ících televizních moderátor? a ?tená?e zaujmout n??ím víc než jenom samotným textem?

Respekt má na starosti Jakub Hejdánek a Veronika Bajerová. A musím ?íct, že týden od týdne si jejich p?ednes stále víc užívám. Oba dva interpreti ?tou tak akorát správným tempem, aby ?lov?k neusínal, ale aby mu zárove? neunikla žádná podstatná informace. Ješt? víc m? ale baví, jak Jakub Hejdánek i Veronika Bajerová umí do své ?etby p?enést emoce z textu.

Budete si toho všímat pomalu a postupn?. ?ím víc ale budete mít Respekt na poslouchaný, tím víc si za?nete uv?domovat, jak oba dva interpreti dokáží souznít s obsahem ?lánk?. Brzy zjistíte, že Oba dva se s vámi diví, sm?jí i pohoršují. Z jejich hlas? je cítit, že jim text není lhostejný a díky tomu, že ?asopis ne?tou naprosto nezaujatým hlasem dodávají celému p?ednesu p?íjemnou plasti?nost. Navíc, to jak v jednom z posledních ?ísel Jakub Hejdánek p?e?etl Brrrrrexit bylo naprosto kouzelné a tak stejn? m? pobavilo, jaký d?raz dal na citát o tom, že “na brexit Británie doplatí, doplatí a pak ješt? jednou doplatí.”

Trochu h??e je na?ten ?asopis Reportér, kde v?bec neexistují pauzy mezi jednotlivými ?lánky a kde ob?as chybí i jméno autora ?lánku. O to víc m? ale t?ší obsah tohoto ?asopisu. Není tak depresivní jako Respekt. Nikdo mn? zde pravideln? nestraší výroky typu: P?ichází doba, které vládnou monstra.

I když tedy má každý z t?chto ?asopis? svoji jednu drobnou mouchu, jsem za jejich audio verze neuv??iteln? ráda.

Oba dva ?asopisy jsou výbornou možností, jak si zp?íjemnit cestu autem nebo domácí práce. Perfektn? se poslouchají a už si ani neumím p?edstavit, že bych si m?la t?eba Respekt p?e?íst v jeho tišt?né nebo digitální podob?. Myslím, že by v?bec nebyl tak dobrý, kdyby mn? jej místo Jakuba Hejdánka a Veroniky Bajerové p?ed?ítal elektronický hlas mého po?íta?e. Navíc, audio?asopisem se o dost h?? listuje a tedy i o dost h?? se p?eskakují jednotlivé ?lánky. Nejednoduší proto je celý ?asopis poslechnout od za?átku do konce. ?asto se mn? stává, že zjistím, že se zaujetím poslouchám ?lánek o n??em, o ?em jsem doposud byla p?esv?d?ená, že mn? to absolutn? nebaví (sport, ekonomika, výtvarné um?ní). Poslouchání audio?asopis? t?eba p?i cest? plochou anglickou krajinou mn? tak ne?ekan? rozši?uje obzory a já jsem moc ráda, že Audiotéka se stává i takovou audio trafikou. Hlavn?, a? je t?ch namluvených ?asopiseckých titul? stále víc a a? jim p?ibývá stále víc poslucha??.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..