Biltong not Jerky

Jaký je rozdíl mezi biltongem a jerky? A kde sehnat v jižní Anglii ten nejlepší biltong? Na všechny otázky vám odpoví biltongový odborník Mlo?i?ák.

Tenhle ?lánek chci napsat už hodn? dlouho. Vlastn? asi tak rok. Jenomže jsem si ješt? nikdy nevzpomn?la na to, abychom na sobotním trhu vyfotili stánek s biltongem. A tak než dál marn? ?ekat, rad?ji jsem si ?ekla, že nejlepší ze všeho bude ?lánek sepsat bez jakýkoliv okolk? a n?kdy v budoucnu snad k textu doplním i tu fotku.

Takže biltong…

Biltong není jerky. Což taky hned ?íká název prodejce, u kterého biltong nejrad?ji kupujeme… Biltong not jerky.

A jaké jsou tedy hlavní rozdíly?

Ten nejd?ležit?jší rozdíl je asi v tom, že jerky mn? nechutná, zato biltong v mé blízkosti mizí raketovou rychlostí.

Další rozdíl je ten, že jerky má sv?j p?vod v severní Americe a biltong v jižní Africe.

Jerky se suší v malých kouscích, zato biltong jsou velké pruhy masa usušeného v celku, které se následn? krájí na tenké plátky.

Z n?jakého mn? záhadného d?vodu v Británii nepotkáte moc jerky, ale biltong je zde na každém rohu. Prodává se jak v supermarketech, tak i na r?zných food festivalech a farmá?ských trzích.

Náš nejoblíben?jší biltong je k dostání každou sobotu na trhu v centru Fleetu.

První kontakt s tímto stánkem m?že být trochu rozpa?itý. Všude visí zvláštn? vyhlížející kusy masa a vy nevíte, co si s nimi máte jako po?ít. Když se ale zeptáte, dozvíte se, že sta?í si jenom vybrat, jaký druh masa chcete (s tukem nebo bez tuku) a jakou tlouš?ku plátk? (tlusté nebo tenké) a potom už necháte všechno na milé paní prodava?ce. Ta vezme vybraný kus usušeného masa a bleskovou rychlostí jej nakrájí na hromádku plátk? požadované tlouš?ky. My vždy volíme kombinaci netu?ného masa a tenkých plátk?.

Za deset liber ?lov?k dostane po?ádn? naducaný pytlík, který nás na n?jaký ?as dokáže uspokojit a nákup za p?t liber nám tak akorát vydrží na hodinovou jízdu autem. Nikdy jsem množství koupeného biltongu nep?evažovala, ale hádám, že ten pytlík za deset liber m?že mít tak 250 až 300 g a to rozhodn? není zlá cena, když si vezmete, že v Tescu stojí p?tadvacet gram? jerky 56 K?.

A jak biltong chutná? Hodn? jinak než jerky. Chutí mn? spíš p?ipomíná dob?e vyda?ený steak. Okraje jednotlivých biltongových plátk? jsou lehce obaleny v ko?ení a uvnit? je maso po?ád ješt? trochu š?avnaté. N?kte?í výrobci d?lají biltong i s r?znými p?íchut?mi. Potkali jsme nap?íklad koriandr s limetkou, ?esnek nebo chilli.

Jo a abych nezapomn?la… Biltong je taky bezpochyby hrozn? zdravý… Když si vyberete variantu bez tuku, dostanete vlastn? pytlík plný ?istých bílkovin promísených s troškou soli a ko?ení. Aspo? takhle si to obhajuji, když z papírového sá?ku lovím poslední plátky masa. Není ale sporu o tom, že je to mnohem zdrav?jší pochutina než jsou t?eba bramb?rky nebo ?okoláda.

A biltong miluje i náš pes. Paní u stánku Biltong not Jerky to nikdy nevydrží a vždycky jí záhadn? n?jaký ten kousek upadne sm?rem k Safin?in? š?upá?ku.

Název: Biltong

Výrobce: Biltong not Jerky

Zem? p?vodu: Velká Británie

Cena: cca 250 až 300 g za 10 GBP

Mlo?í hodnocení: 95 % (mínus 5 % za to, že ješt? nikdo nevymyslel vegetariánský biltong)

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..