White Horse Hill – další prav?ká záhada

Pradávní obyvatelé Anglie nestav?li pouze megality. Ob?as také vyryli bílého kon? do úbo?í kopce.
Bílý k?? ve svahu White HOrse Hill

Až se n?kdy budete procházet po ulicích Oxfordu a už budete unavení z množství turist? i všudyp?ítomných colleges, je dost možné, že vám zrak spo?ine na výv?sním štítu hospody The Royal Blenheim, kde se to?í pivo z pivovaru White Horse Brewery.

Toto st?etnutí lze vnímat jako test osobnosti, turistického nadšení nebo také míry alkoholismu. Máte totiž dv? možnosti: 1) zajásat nad objevem nového pivovaru a hned si objednat pintu piva nebo 2) nechat se zlákat cedulkou vysv?tlující, pro? se pivovar jmenuje tak, jak se jmenuje a rychle si pospíšit, abyste stihli navštívit prav?kého koníka u vesnice Uffington , po kterém pivovar získal své jméno.

My jsme z testu vyšli jako abstinenti s láskou k turistice. Pravda je ale taková, že jsme doufali, že n?kde u White Horse Hill se bude to?it zmín?né pivo, když se tam p?ece va?í.

Piva jsme se nedo?kali, ale zato jsme vid?li fascinujícího bílého koníka z doby železné.

Spíš jsme si tedy jenom museli domyslet, že koukáme na kon?, protože tenhle záhadný obrazec v celé své kráse je vid?t pouze z letadla nebo z ufounské lodi.

Uffingtonský bílý k?? je vyryt do svahu nejvyššího kopce hrabství Oxfordshire White Horse Hill (261 m). Nikdo netuší, pro? se lidé doby železné rozhodli do kopce vyrýt tento obrazec. Ví se jenom tolik, že k?? byl pravd?podobn? vytvo?en tak, že se odstranila hlína až na k?ídovcové podloží, které koni zajiš?uje zá?iv? bílou barvu. I když si prav?cí tv?rci s kon?m dali asi velkou práci, je jejich dílo nutné každých sedm let opravovat, jinak by koník zarostl trávou.
Zvln?ná krajina kolem White Horse Hill
Bílý k?? ale není jedinou atrakcí tohoto místa. Na vrcholku White Horse Hill stával v dob? železné také hrad dnes nazývaný Uffington Castle. Pochopiteln? z této stavby toho moc nezbylo. K vid?ní je jenom obranný p?íkop a vedle n?j triangula?ní bod, který si d?ti i dosp?lí ?asto pletou s poz?statky hradu.
Dragon Hill
Aby ale t?ch záhad nebylo málo, vedle White Horse Hill se nachází menší (139 m) kopec Dragon Hill. I on má své k?ídovcové znamení. V p?ípad? tohoto místa je ale naprosto jasné, jak se na úbo?í kopce neporostlý bílý flek dostal. Na vrcholku totiž kdysi dávno pradávno bojoval s drakem svatý Ji?í. Když tento patron Anglie draka probodl kopím, z t?la mrtvého netvora vyst?íkla krev. Je naprosto pochopitelné, že tak zlá bestie má krev jedovatou. Takže asi nikoho nep?ekvapí, že všude tam, kam dopadla dra?í krev, p?estala na v?ky v?k? r?st jakákoliv zele?. A opovažte se mn? tuhle pohádku kazit takovými námitkami, jako že tento sv?tec žil na území dnešní Palestiny a v Anglii v život? nebyl.

White Horse Hill a jeho okolí je asi tím nejv?trn?jším místem celého Oxfordshiru. Na vrcholku Dragon Hillu má ?lov?k pocit, že tam stále ješt? sídlí zlý netvor, který ho chce svým mohutným dechem smést z povrchu zemského. I p?es tuto klimatickou nep?íze? si ale toto místo zaslouží pozornost každého, kdo se pohybuje v blízkosti Oxfordu. Zvln?ná krajina plná tajuplných míst je p?íjemným osv?žením po p?eturistovaném Oxfordu.

A až se nabažíte záhadného kon?, který vlastn? ani moc nevypadá jako k??, m?žete za?ít v anglické krajin? hledat další bílé koníky. Je jich tu prý spousta. I když v?tšina jich pochází z devatenáctého a dvacátého století a za vzor jim byl práv? ten pradávný p?edek z Uffingtonu. My jsme ani ne za týden náhodou narazili na jednoho bílého krasavce nedaleko útes? Seven Sisters. Další k?? se nachází p?ímo v Doveru a pár jich je také nedaleko mysteriózního Avebury. Takže, kdo chce vid?t všechny k?ídovcové kon? Anglie, má rozhodn? na pár víkend? o zábavu postaráno.

Poloha

 • 123 km od Londýna a 35 km od Oxfordu v hrabství Oxfordshire
  • Pro? tam vyrazit

   • Nejvyšší bod Oxfordshiru
   • Pro Anglii neobvyklá možnost vid?t zvln?nou krajinu
   • P?íjemná procházka p?írodou
   • Možnost dostat se až k samotnému reliéfu kon?

   Vstupné a poplatky

    Vstup je zdarma
   • Placené parkovišt?; ?lenové National Trust za parkování neplatí

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..