D?jiny cíleného vyvraž?ování

Recenze audioknihy Timothy Snydera Krvavé zem?.
audiotekaCZ-copy

Nedávnou cestu do Cornwallu jsme se rozhodli zp?íjemnit si poslechem audioknihy Krvavé zem?. Pravda, slovo “zp?íjemnit” v tomhle p?ípad? ale není moc na míst?.

Já jsem Krvavé zem? za?ala poslouchat už pár dní p?ed cestou a tak jsem v?d?la, že nás ?ekají dost pochmurné ?ty?i hodiny jízdy. Na druhou stranu jsem si ale docela oddechla, protože to znamenalo, že nebudu muset celou tuto knihu poslouchat sama po nocích, kdy nemohu spát.

Krvavé zem? jsou asi tou nejtemn?jší knihou, kterou jsem kdy ?etla. Nejd?siv?jší na ní totiž je, že vypráví skute?ný p?íb?h.

Timothy Snyder se v této ?ty?iadvaceti hodinové audioknize zam??uje na období Stalinovy a Hitlerovy vlády nad územím dnešního Polska, Ukrajiny, B?loruska a Pobaltí. Práv? tuto oblast Snyder nazývá Krvavými zem?mi. Teror, hladomor a holokaust jsou pohromy, které se nad t?mito zem?mi p?ehnaly a které se Timothy Snyder snaží popsat.

I když se Snyder soust?edí na ohrani?ené období i území, je velkým p?ínosem jeho knihy, že se snaží dávat v?ci do souvislostí. Snyder d?lá to, co se jenom málo kdy d?lá v pr?b?hu školního d?jepisu a to, že když hovo?í o událostech v jednom kout? Evropy, zárove? i dodává, co se tou dobou d?lo v ostatních ?ástech sv?ta.

Krom? toho ale Snyder p?ekra?uje i další hranice stereotypního uvažování o historii dvacátého století.

Za d?ležitou nap?íklad považuji jeho snahu ukázat, že vyvraž?ování žid? se neodehrávalo pouze v Osv?timi, ale že jsou zde mnohem krvav?jší místa jako nap?íklad Varšavské ghetto nebo masové hroby ve Wroclawi. A také to, že nezabíjel jenom Hitler, ale že Stalin má na sv?domí stejn? velkou polovinu ob?tí v Krvavých zemích.

P?edevším o brutalit? Stalinova režimu se v našich zem?pisných ší?kách mluví pom?rn? málo. A p?itom kapitola s názvem Sov?tské hladomory pro m? byla asi nejsiln?jším zážitkem celého letošního roku.

Siln? na m? ale také zap?sobilo Snyderovo prohlášení, že “tito mrtví nás nezajímají, protože se nestali ob?tí cíleného vyvraž?ování.” Je d?sivé, že cílené vyvraž?ování na tak omezeném prostoru a v tak omezeném ?ase Snyderovi vydalo na tak objemnou knihu. Kolik hodin audio nahrávky by asi zabralo, kdyby se Timothy Snyder rozhodl sepsat d?jiny cíleného vyvraž?ování v pr?b?hu celého dvacátého století nebo i jenom v prvních šestnácti letech jednadvacátého století?

Snyder své s?ítání mrtvých civilist? ?asto prokládá vzpomínkami pam?tník?. I když výsledky jeho po?t? jsou dost d?sivé, myslím, že jediné, co m?že zabránit dalšímu p?ipisování budoucích kapitol cíleného vyvraž?ování jsou práv? tyto autentické p?íb?hy, které miliony mrtvých p?etvá?ejí na skute?né lidi s jedine?nými životy. Toto polidšt?ní neznámých ob?tí považuji za nejv?tší p?ínos Krvavých zemí. Jenom skrze p?íb?hy zem?elých se totiž dá pochopit hr?znost Stalinova a Hitlerova Teroru. ?íslo ?trnáct milion? zem?elých nikdy nevyjád?í to stejné jako jediná historka o tom, jak se d?ti v dob? hladomoru na Ukrajin? pojídali navzájem.

Timothy Snyder. Krvavé zem?. Audiotéka 2016.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..