Detektivka s p?emírou anglického humoru

Recenze audioknihy Mortdecai?v záhadný p?ípad s knírem.
audiotekaCZ-copy

I když se tak na první pohled tvá?í, Mortdecai?v záhadný p?ípad s knírem rozhodn? není detektivní román. Tohle je nutné si p?iznat hned na za?átku, aby náhodou nebyl nikdo zklamán. Tahle kniha je spíš takové veselé vypráv?ní se špetkou kritiky mí?ené na britské univerzity a britskou kuchyni. A když je zde ?e? o britských univerzitách a britské kuchyni, asi nikoho nep?ekvapí, že Mortdecai?v záhadný p?ípad s knírem je ur?en p?edevším milovník?m anglického humoru.

Takže vyznava?i temných severských detektivek by se Mortdecaiovi m?li spíš vyhnout obloukem a naopak p?íznivci svérázného britského humoru si zde p?ijdou na své.

Já se ne?adím ani do jednoho z t?chto tábor? a tak jsem otev?ená jakékoliv tvorb?. Mortdecai je ale rozhodn? druh knihy, který se v mé elektronické ?te?ce nebo audio p?ehráva?i zase tak moc ?asto nevyskytuje. Asi to bude tím, že moc nejsem na to veselé ?tení. Záhadný p?ípad s knírem pro m? tak byl rozhodn? zajímavým zpest?ením mého ?tená?ského portfólia. P?esto jsem si ale tenhle p?íb?h nedokázala dost dob?e užít. Vždycky, když jsem si pomyslela: “Jo, tahle knížka m? vážn? za?íná bavit,” p?išel autor nebo jeho hlavní hrdina s n?jakým šovinisticky lad?ným vtipem a moje sympatie ke knize ihned výrazn? poklesly.

Asi prost? nemám moc smyslu pro humor a tak když se n?kdo snaží ženy vykreslit p?edevším jako sexuální objekty, které se mají podvolit mužské touze a když se hodnocení ženských postav zakládá pouze na jejich vzhledu, tak to neumím brát n?jak s nadhledem.

A protože ani p?íb?h téhle knihy není práv? dvakrát perfektn? vystav?n a p?edstavuje zde p?edevším prostor pro autorovy vtipné exhibice, ud?lalo mn? v p?ípad? této knihy nejv?tší radost audio zpracování.

A to je opravdu vyda?ené. Knihu na?etl Lukáš Hlavica a musím ?íct, že si na svém p?ednesu dal velmi záležet.

Lukáš Hlavica dokázal svým hlasem perfektn? odlišit jednotlivé postavy p?íb?hu a zd?raznit jejich odlišné charaktery, což se v audio verzích nestává p?íliš ?asto. Obzvláš? Mortdecai?v komorník se vyda?il a okamžiky, kdy se objeví na scén?, považuji za ta nejpoveden?jší místa celé knihy.

Vzhledem k tomu, že pokud jde o obsahovou stránku knihy, prožila jsem lehké zklamání, doporu?uji Mortdecai?v záhadný p?ípad s knírem p?edevším jako ukázku toho, jak dob?e m?že i jeden interpret bez pomoci speciálních zvukových efekt? a dalších hlas? stvo?it vynikající audioknihu. A samoz?ejm?, pokud vás baví anglický humor a zárove? jste shovívav?jší k misoginským vtípk?m, tak po Mortdecaiovi taky sáhn?te.

Kyril Bonfiglioli: Mortdecai?v záhadný p?ípad s knírem. OneHotBook 2016.

Mlo?í hodnocení: 50 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..