Diamanty v hlavní roli

Recenze knihy zásnuby od J. Courtney Sullivan.

Mám ráda vypráv?ní ve stylu Knoflíká??. A? už je to film nebo knížka, baví mn?, když se d?j skládá z více zdánliv? nepropojených p?íb?h?, které, jak každý správný ?tená? nebo divák tuší, se d?ív nebo pozd?ji propojí. Asi nejsem jediná, koho tenhle styl baví a tak knížek takhle psaných rozhodn? není pomálu. Bohužel, ?asto se stane, že propojení jednotlivých p?íb?h? je hned tak v první t?etin? knížky dost okaté a ?tená? ho okamžit? odhalí a p?ijde tak o spoustu zábavy.

Krásné na tomhle stylu totiž je, že je to takový menší hlavolam pro znud?ného ?tená?e, kterého už nebaví klasické lineární vypráv?ní.?lov?k totiž v dob?e napsaném p?íb?hu po?ád m?že p?emýšlet nad tím, jak t?eba postava v dané kapitole souvisí s postavou vystupující na p?edchozích stránkách.

Tenhle efekt hádání se krásn? vyda?il autorce J. Courtney Sullivan v její knize Zásnuby. První polovinu knihy si totiž ?íkáte, že snad t?ch p?t žen, které v p?íb?hu vystupují, spolu nemá v?bec nic spole?ného. A potom vám za?ne docházet, že i když se spolu v?tšina z nich nikdy osobn? nesetkala, p?ece jenom je n?co spojuje. A rozhodn? to není jenom to, že všechny jsou, byly a nebo odmítají být zasnoubené.

Celou knihou se prolíná slogan Diamanty jsou v??né, který v roce 1948 vymyslela Mary Frances Geretyová. Kniha prost?ednictvím p?ti hlavních hrdinek zasahuje tém?? celé 20. století i s p?esahem do našeho 21. století a ukazuje, že diamanty jsou vážn? v??né.

Hrozn? se mn? líbí ten nápad, že autorka si vybrala jeden reklamní slogan a dokázala na n?m vystav?t celý p?íb?h, který je detailním rozpracováním té jednoduché v?ty o t?ech slovech.

Musím ?íct, že pokud v knize není nadsázka a pokud popisuje opravdový vztah Ameri?an? k diamant?m, jsem docela ráda, že jsem se narodila v Evrop? (nebo možná spíš v chudé ?R). Pot?eba vyjad?ovat lásku velikostí diamantu mn? vážn? p?ijde trochu ulítlá. Je to jenom m?j pocit a nebo máme narozdíl od Ameri?an? rozum a diamanty a zásnubní prsteny tak neprožíváme?

Na druhou stranu se mn? ale hrozn? líbil p?íb?h odehrávající se v roce 2012, ve kterém se Kate zamýšlí nad významem svatby a vypo?ítává, co všechno by se dalo koupit za peníze, které lidé utratí za svatební výdaje, kone?n? jsem m?la pocit, že v tomhle svém sv?tonázoru nejsem sama a že možná na sv?t? jsou i jiní lidé, kte?í vnímají svatbu jako ?ernou díru požírající veškeré finance.

Jenom škoda, že i tento p?íb?h kon?í svatbou, která je vykreslena tak, že i nejv?tší svatební odp?rce musí za?ít p?emýšlet nad tím, jestli m?že být v život? n?co krásn?jšího než cesta k oltá?i.

Nemyslím si ale, že by Zásnuby byly n?jakou svatební propagandou nebo reklamou na diamanty. Tahle knížka nevidí v?ci ?ernobíle a díky vypráv?ní o š?astných i mén? š?astných manželstvích a zasnoubeních ukazuje, že láska rozhodn? není procházkou r?žovým sadem. Jenom ty diamanty vydrží cokoliv a jsou prost? v??né.

J. Courtney Sullivan, Zásnuby, host 2015.

Za poskytnutí knihy k recenzi d?kuji knihkupectví Knihcentrum.cz, kde si knihu m?žete zakoupit v papírové i elektronické verzi.

Mlo?í hodnocení: 95%

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..