iCON Prague a 20 minut Mlo?í slávy

Tak tentokrát n?co víc z mého jable?ného já.

Jako náruživému br?ákovi se mi to t?žko p?iznává, ale… V Praze je (taky blaze. Mají tam totiž výborný pivo. Pivovar U T?í r?ží m? nadchnul pivem a Klášterní pivovar Strahov zase okouzlil p?vabnou zahrádkou.

Vzhledem k tomu, že všude chodím první, doufala jsem, že kone?n? tuhle svoji vlastnost zužitkuju a na iCONu budu mezi první stovkou a t?eba n?co vyhraju. A taky, že jsme dorazili šest minut p?ed oficiálním za?átkem. A mezi první stovkou jsme rozhodn? nebyli. Mám pocit, že jsem selhala.

Mám pocit, že nutn? pot?ebuji Apple Watch.

M?j první pocit, když jsem je m?la v ruce byl: “Vážn? bych cht?la nosit tohle na záp?stí!?” Ale když je potom Petr Mára prezentoval a já jsem si vyzkoušela i VoiceOver, bylo mi jasný, že tohle prost? musím mít. Ten Apple vážn? umí.

A umí i Petr Mára. Takovou prezentaci, jakou p?edvedl s Martinem Vym?talem o Apple Watch jsem ješt? nezažila.

A dlouho už jsem taky nezažila tak život rozjas?ující p?ednášku jako bylo Harder, Better, Faster, Stronger od (op?t) Petra Máry. “Vystupte ze své komfortní zóny”; “ráno nemyslete na starosti”; “p?i každém úkolu si ?ekn?te, co o krapet vylepšíte” a “hodn? sp?te” je mým novým ?tveraretem p?ikázání.

Takže, myslím pozitivn?!

Pozitivní bylo, že jsem p?i nástupu i odstupu neslet?la z pódia a ani jinak se neztrapnila.

Pozitivní taky bylo, že jsem (snad) mluvila smyslupln? a nezakoktávala se.

Pozitivní taky bylo, že jsme si s Karlem vždycky dokázali p?edat mikrofon. Dejte dvoum nevidomým do ruky mikrofon a ?ekn?te jim, a? si ho p?edávají a zábava je zaru?ena.

A hlavn?, nejpozitivn?jší bylo, že celých 20 minut z programu iCON Festivalu bylo v?novaných VoiceOveru a p?ístupnosti applích za?ízení pro nevidomé.

A v?bec byl ten iCON takový pozitivní… Sv?t se stává propojen?jším, život snadn?jším a za?ízení chyt?ejšími.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..