Jak se Mlok na Foodbloku 2015 vzd?lával

O tom, jak vše souvisí se vším.

 

Ve škole tenhle semestr chodím na hodn? netradi?ní a zajímavý kurz English Autonomously. V pátek byla p?ednáška s názvem Soft Skils. P?ednášel nám project manager z IBM o time managementu, um?ní komunikace a schopnosti ?ešit problémy.

V sobotu jsem se zú?astnila 1. foodie konference Foodblok 2015. Mluvilo se o bytových restauracích, Apetit pikniku, síle Instagramu, hygien?, psaní kucha?ek a kvalit? služeb.

Zdánliv? dv? naprosto odlišné akce spolu souvisí víc než by se na první i druhý pohled mohlo zdát.

V pátek jsem se dozv?d?la, že krása soft skils je v tom, že je m?žete narozdíl od hard skils uplatnit kdykoliv a kdekoliv. A v sobotu jsem si uv?domila, že p?ednášející vlastn? nemluví o ni?em jiném než o využití soft skils v praxi.

Vlastn? krom? informace o tom, jak rozmrazovat maso (zapome?te na ledni?ku, vaše ku?e spasí mikrovlnka), to byly p?ednášky nabyté informacemi, které se dají využít jak v kuchyni, tak i v marketingu, tv?r?í ?innosti nebo osobním život?.

Darina Sieglová radila, jak se svým stánkem zaujmout na Apetit pikniku. Takové tipy se dají ale skv?le využít i když práv? neprodáváte jídlo a t?eba i tehdy, když neprodáváte v?bec a jenom chcete zaujmout svým textem redakci nebo svým vzhledem vysn?ného muže. Pou?ení “Bu?te jiní! Vzbuzujte v lidech zv?davost!” je prost? univerzální.

Bára Rektorová vyzdvihovala d?ležitost osobního p?ístupu k zákazník?m i zam?stnanc?m. Pravidlem, že když bude spokojený zam?stnanec, budou spokojení i zákazníci a když budou spokojeni zákazníci, bude spokojený šéf a tím pádem se bude snažit, aby byli spokojeni zam?stnanci a tak dál a dál, by se podle m? nem?ly ?ídit jenom restaurace, ale jakýkoliv podnik a hlavn? každý, ve svém osobním život?. Když se budu usmívat já na lidi, budou se usmívat oni na m? a budeme všichni š?astní!

Darina K?ivánková vypráv?la o svých zkušenostech s provozováním bytové restaurace. Asi si nechystám otev?ít vlastní bytovou restauraci. P?esto pro m? bylo fascinující poslouchat o tom, jak je d?ležité se nebát a jak je obohacující zážitek setkávat se s cizími lidmi.

Foodblok 2015 prost? nebyl jenom o jídle, i když toho tam taky byla spousta. Na téhle konferenci se m? líbilo, že její p?ísp?vky byly ze života a o život? a že všechno, co jsem se tam dozv?d?la, m?žu uplatnit i ve svém život? a to i navzdory tomu, že se práv? nechystám rozjet podnikání v gastronomii.

Víc takových akcí!

P.S. A protože ne jenom moudrostí je ?lov?k živ, pot?šil m? mega dárkový balí?ek od Makra. Myslím, že na další dva týdny mám díky téhle zásob? namyšleno, co budu va?it.

Dárek od Foodbloku a Makra.

Dárek od Foodbloku a Makra.

2 thoughts on “Jak se Mlok na Foodbloku 2015 vzd?lával

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..