Pe?ený úho? na másle + váno?ní p?ání?ko (jak jinak, že)

Pokud jde o št?drove?erní ve?e?i (není to tak trochu pleonasmus? n?co jako proslulý gerontologický sta?ec) tak nedám dopustit na klasického smaženého kapra.

Trojobalu ani rybám celý rok neholduji, ale už tak 15. prosince se vždycky za?nu t?šit na k?upavou obálku a jemné kap?í maso, které hodn? lidí (v?etn? mého Milouše) nazývá blátivým.

Nemluv? o tom, že mám podez?ení, že smaženého kapra mám tak trochu zakódovaného v genech. A?koliv jsem se p?ed pár lety  v novinách (a Wikipedie tvrdí to stejné – kdo by neopisoval z Wikipedie, že), do?etla, že váno?ní kapr v trojobalu se prosadil v ?eských domácnostech až po 2. sv?tové válce, babi?ka (také p?ed pár lety) zavzpomínala, že na Vyso?in? se smažený kapr jedl už p?ed válkou. Tak bu?to je Vyso?ina nad?asový kraj a nebo Wikipedie kecá.

A? už je to tak ?i onak, Miloš prost? kapra v genech nemá a tak k n?mu (samoz?ejm?, že k tomu kaprovi a ne Miloušovi) každoro?n? hledáme n?jakou váno?ní analogii. Na pár let se nám v domácnosti usadil losos s mandlovo-sýrovou krustou. Ale život je zm?na a zm?na je život a tak letos Miloš v Makru sáhl po úho?ovi.

P?iznávám, že a?koliv jsem už dokázala sníst jak kraba, tak i švába, je tu stále pár živo?ich?, kte?í mi po?ád ješt? dokáží nahán?t strach p?i p?edstav?, že bych je m?la poz?ít. Asi není žádným p?ekvapením, že k téhle pom?rn? ne p?íliš ?lenité skupin? se ?adí i úho?. P?edstava jeho slizovitého a p?edevším hadovitého t?la m? až do v?erejška dost d?sila.

Od v?erejšího ve?era tohodle tvora ovšem považuji za pom?rn? ulítlý váno?ní pokrm a myslím, že až jednou budu organizovat n?jakou pompézní váno?ní párty, tak pe?ený úho? bude jedním z mnoha finger food. Pokud totiž rádi okusujete kosti, ale nemáte rádi vep?ová žebírka ani ku?ecí k?idýlka, tak úho? je jasná volba.

Ingredience

1 úho?

máslo

?erstvé bylinky (nap?. bazalka, tymián, bobkový list)

kmín

s?l a pep?

Postup

Úho?e vykucháme a stáhneme ze slizovaté k?že. Neptejte se m?, jak se to d?lá, nám tenhle problém vy?ešilo Makro ve spojení s ta?kou.

Až máme tu nejpekeln?jší ?ást celé p?ípravy za sebou, úho?e nakrájíme na špalí?ky dlouhé cca 5 cm.

Do dutiny vzniklé po vykuchání ryby vložíme bylinky a kmín (kousky bez dutiny poklademe bylinkami a kmínem na povrchu). Rybu dochutíme solí a pep?em.

Zapékací misku si vymažeme máslem a naskládáme do ní ?ezem nahoru špalí?ky úho?e. Na každý špalí?ek ješt? položíme opravdu malou šupinku másla.

Rybu pe?eme v troub? rozeh?áté na 200°C cca 40 minut. Že je úho? hotový, poznáte podle toho, že jde maso dob?e od kosti a p?kn? se vlo?kuje.

A vám všem, kte?í jste do?etli až sem, p?eji skv?lé, úžasné a hlavn? pohodové Vánoce a jen to nejlepší v novém roce. Stále se vzdalujeme od té neš?astné t?ináctky, tak a? je ten další rok zase o velký fous lepší než uplynulých dvanáct m?síc?.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..