P?íb?h jedné ?ínské rodiny

Recenze audioknihy Divoké labut? od Jung Chang.
audiotekaCZ-copy

Tak tahle audiokniha mn? ud?lala opravdovou radost. Už dlouho jsem neposlouchala nahrávku, která by m? tak moc pot?šila obsahem i samotným zpracováním.

Jung Chang v této knize vypráví p?íb?h své rodiny na pozadí tém?? celého století. V životních osudech její babi?ky, matky i jí samotné se odrážejí všechny významné události v ?ín? dvacátého století. Divoké labut? jsou vlastn? velmi ?tivou u?ebnicí moderních ?ínských d?jin. Pokud se chcete dozv?d?t hlavní fakta o tom, co se v této zvláštní zemi d?lo po pádu císa?ství, tak pro základní p?ehled vám rozhodn? sta?í, p?e?íst si Divoké labut?.

Tato kniha je ale p?edevším bolestným vypráv?ním o historii jedné rodiny a o tom, jak na její ?leny dokázala p?sobit síla propagandy a víra v údajn? dobrou v?c.

P?i poslechu Divokých labutí m? na mysl asi nej?ast?ji p?icházela vzpomínka na mé krátké studium psychologie a na Stanfordský v?ze?ský experiment Philipa Zimbarda. Jinak si dost dob?e neumím vysv?tlit to, jak se mohly odehrávat takové hr?zy jako byla nap?íklad Kulturní revoluce. O tom, co se v ?ín? za vlády Mao Ce-tunga d?lo jsem p?e?etla už hodn?. Až když jsou tyto události ale dány do kontextu jedné konkrétní rodiny a reálných lidí, teprve potom si ?lov?k opravdu za?ne uv?domovat, jak šílená doba to musela být.

P?íb?h autor?iny rodiny je ovšem zajímavý i tím, že její rodi?e dlouho pat?ily mezi pom?rn? vysoce postavené ú?edníky Maovy vlády. Divoké labut? tak nejsou vypráv?ním o disidentském boji s vládnoucí mocí, ale je to p?íb?h lidí, kte?í byly dlouho p?isluhova?i krutého režimu a kte?í postupn? p?icházeli o svoji víru.

Divoké labut? jsou podle m? must-have pro každého, kdo chce v jakémkoliv smyslu mluvit o ?ín?. Pochopit tuhle komplikovanou zemi se nám asi nikdy po?ádn? nepoda?í, ale Divoké labut? tomu mohou aspo? trochu napomoct.

Krom? samotného obsahu je v p?ípad? této knihy ale inspirující i její zvukové provedení. Takto by podle m? m?la vypadat dobrá audiokniha. ?etba je prokládaná krátkými zvukovými p?ed?ly skládajícími se z hudby v ?ínském duchu. U audioknih si ?lov?k nem?že prohlédnout fotografie nebo ilustrace a atmosféru knihy mu nep?iblíží ani vhodné grafické zpracování textu. Je proto myslím hodn? d?ležité atmosféru dokreslovat tím, co je pro audioknihu typické a v ?em je narozdíl od papírové knihy její síla. Správn? zvolený zvuk m?že nahrávku posunout zase o kus dál. A tak je tomu práv? v p?ípad? Divokých labutí. Dob?e na?tená kniha je jedna v?c. Vhodn? umíst?né hudební p?ed?ly ale celý d?j výborn? dokreslují a já jsem p?i poslechu Divokých labutí m?la skoro pocit, že v ruce držím opravdovou knihu lad?nou do oranžových barev s obálkou zdobenou prohnutými ?ínskými st?íškami a bambusovými stvoly. A p?esn? takové pocity by podle m? dob?e ud?laná audiokniha m?la vzbuzovat.

Jung Chang. Divoké labut?. Radioservis 2016.

Mlo?í hodnocení: 100 %

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..