Deník sprosté matky

Když vám ?eknu, že jsem tuhle knížku p?e?etla a ješt? jsem se u ní pobavila, tak si pomyslíte, že asi moc intelektuální literaturu ne?tu. Pravda, ten název opravdu trochu nahání hr?zu.. Ale ruku na srdce – kdo si ?as od ?asu nepot?ebuje p?e?íst nenáro?nou knihu, od které nevyžaduje nic víc než špetku pobavení a odpo?inku.

Deník sprosté matky opravdu neoplývá d?jem a nejvíc nap?tí asi nabízejí scény, kdy v dom? sprosté mámy vyho?í garáž (nikdo neví, zda s ohn?m nemá n?co spole?ného starší syn s menšími žhá?skými sklony) a když to v jeden moment vypadá, že manžela sprosté mámy možná unesly v Africe. Sprostá máma je totiž oby?ejná žena v domácnosti, která si každé ráno ?íká, že život není zase tak hrozný a že navzdory zahrad? zni?ené po no?ním krupobití vážn? dneska nebude nadávat. Jak jde ale nenadávat, nevztekat se a uchovat si klidnou tvá?, když si omylem rozst?íháte své nejlepší kalhoty, když na vás spadne šicí stroj, když se zamotáte do hamaky a k tomu ješt? zjistíte, že je po zim? jakási plesnivá a když si p?ilepíte dekoraci ke Dni díkuvzdání s pravými krocaními pa?áty doprost?ed kuchy?ské linky.

Tuhle knížku nem?že pochopit nikdo, kdo sedí osm hodin v práci, p?ijde dom? a tam na n?j ?eká uklizený byt, ve?e?e a ze záhadného d?vodu protivná manželka nebo p?ítelkyn?. Myslím ale, že každý, kdo se snaží nakrmit svoji rodinu ?i partnera, kdo se potýká s úklidem a nákupy a komu se u toho všeho pod nohy neustále pletou domácí zví?ata, si p?i ?tení téhle krátké a nenáro?né knížky minimáln? párkrát pomyslí, že to je snad o n?m.

Já se považuji za slušn? se vyjad?ující d?v?e (a n?které b?žné nadávky jsem poprvé slyšela až u svých spoluža?ek na VŠ), ale scény, kdy na sprostou mámu spadne lampa a ona skon?í pod kuchy?ským stolem nebo kdy na ni sletí celý obsah ledni?ky p?sobí tak, jako kdyby byly psány p?ímo v mé kuchyni.

Tahle knížka m? docela uklidnila, protože já jsem si vždycky myslela, že špagety se sypou po celé kuchyni jenom mn?; že jenom já jsem takové nemehlo, že o vlastní nohu rozbiju keramickou mísu a že jenom já dokážu podpálit na sporáku d?ev?né prkínko. Vždycky jsem si myslela, že tyhle moje karamboly plynou z neš?astné kombinace mé gramlavosti a slepoty a te? se m?žu uklid?ovat tím, že možná nejsem nejv?tší nemehlo na sv?t? a že takových nemehel je plný sv?t a tak o nich byla dokonce napsána i humoristická knížka.

Takže, pokud máte pocit, že jenom vy jste nešikovná žena v domácnosti, která se 24 hodin denn? neusmívá jako ze žurnálu, tak si ur?it? p?e?t?te Deník sprosté matky. Sv?t bude minimáln? po dobu ?tení veselejší…

Yan Frazier, Deník sprosté matky, Jota 2013.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

Tato stránka používá Akismet k omezení spamu. Podívejte se, jak vaše data z komentářů zpracováváme..